Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3b

finns ute på samråd fr.o.m 12 januari t.o.m 23 februari 2021

Planområdet är beläget mellan Sala backe, Gränby Centrum och Vaksala Prästgårdsgärde, cirka 2 kilo-meter öster om Uppsalas stadskärna.

Planen syftar till att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling i Östra Sala backe, längts norrut inom programområdet där Fyrislundsgatan möter Vaksalagatan. Detaljplanen möjliggör ett kontorskvarter med publika verksamhetslokaler och en friskvårdsanläggning.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Ta del av alla samrådshandlingar för Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3b

Digitalt informationsmöte
Tid: Onsdag 3 februari kl. 18
Plats: Mötet kommer att hållas digitalt via www.uppsala.se/stadsplanering och anslut via länken till mötet.
Välkomna!

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 23 februari 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.


Uppsala 12 januari 2021
Plan- och byggnadsnämnden