Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för Norra Hovstallängen

finns ute på samråd fr.o.m 22 januari t.o.m 5 mars 2021

Planområdet ligger i södra utkanten av innerstaden, i stadsdelen Kungsängen och inom kvarteret Hovstallängen. Området ligger längs med Kungsgatan vars östra sida utgör planområdets gräns i nordöst. I sydost avgränsas planområdet av Siktargatans västra sida, i nordväst av Strandbodgatan och i sydväst av en äldre sammanhållen bostadsbebyggelse längs Kungsängsgatan

Syftet med detaljplanen är att lösa hela eller delar av Kungsängens behov av förskola och skola, inklu-sive idrottshall, samt möjliggöra ytterligare kontor och centrumfunktioner i innerstaden och ett under-jordiskt parkeringsgarage.

 Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Ta del av alla samrådshandlingar för Detaljplan för Norra Hovstallängen

Digitat informationsmöte
Tid: 11 februari kl.18:00
Plats: Mötet kommer att hållas digitalt via www.uppsala.se/stadsplanering , anslut via länken till Teams-möte.
Välkomna!

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 5 mars 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 22 januari 2021
Plan- och byggnadsnämnden