Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Kvarteret Varvet

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 19 januari–1 mars 2024.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling från industriverksamhet till ett tätare bebyggt område med möjlighet till centrumändamål, kontor, besöksanläggningar, park och verksamheter.

Planområdet ligger i södra Kungsängen knappt två kilometer sydväst om centralstationen i Uppsala. Planområdet utgör en yta om cirka 95 000 kvadratmeter (9,5 hektar) och avgränsas av Kungsängsesplanaden, Fyrisån, Stallängsgatan och Sågargatan. Fastigheten Kungsängen 1:11 innefattas i planområdet i sin helhet. Delar av fastigheterna Kungsängen 1:8, 1:12 och 1:13 innefattas också i planområdet.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 1 mars 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Kvarteret Varvet

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 19 januari 2024
Plan- och byggnadsnämnden