Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Kvarteret Kakelplattan och Tegelpannan

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 16 september–28 oktober 2022.

Detaljplanen syftar till att skapa en plats för idrott och evenemang på norra Gränbyfältet genom att möjliggöra en arena, en badanläggning bestående av en simhall och en utomhusbassäng samt utbyggnad av hotellet till dubbel storlek.

Planområdet ligger cirka tre kilometer från Uppsala centralstation, på Gränbyfältets norra del, precis söder om Gränbyleden/väg 55.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 28 oktober 2022 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Kvarteret Kakelplattan och Tegelpannan

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 16 september 2022
Plan- och byggnadsnämnden