Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Kvarteret Hejdrun

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 7 juni – 28 juni 2024.

Syftet med planen är att möjliggöra påbyggnad av de två befintliga punkthusen samt nybyggnad av komplementbyggnader inom fastigheten Luthagen 73:7. 

Luthagen 73:7 omfattar 3 720 kvadratmeter och är en del av kvarteret Hejdrun som ligger i Luthagen. Kvarteret omgärdas av Torsgatan, Götgatan, Odensgatan och parkstråket längs Fyrisån. Fastigheten ligger centralt i Uppsala, cirka en kilometer från centralstationen.
 
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 28 juni 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Kvarteret Hejdrun

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 7 juni 2024
Plan- och byggnadsnämnden