Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Kvarteret Hejdrun

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 13 oktober–24 november 2023.

Bostadsrättsföreningen Hejdrun önskar möjliggöra en påbyggnad på föreningens två flerbostadshus. Bostadshusen är i sju våningar och föreningen önskar bygga på med ytterligare en bostadsvåning, samt en vind för installationer och förråd.

Luthagen 73:7 omfattar cirka 3 700 kvadratmeter och är en del av kvarteret Hejdrun som ligger i Luthagen. Kvarteret omgärdas av Torsgatan, Götgatan, Odensgatan och parkstråket längs Fyrisån. Fastigheten ligger centralt i Uppsala, cirka en kilometer från centralstationen. 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 24 november 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen  Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Kvarteret Hejdrun

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 13 oktober 2023
Plan- och byggnadsnämnden