Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

En detaljplan har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2020-09-24 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplan för kv Klockaren
    (diarienummer 2015-003691)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2020-10-22


Detaljplanerna finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering


Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark-och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.


Uppsala 14 december 2020
Plan- och byggnadsnämnden