Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för Gunsta 1:2 m.fl. har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 31 maj 2018 att anta förslag till detaljplan för:

  • Gunsta 1:2 med flera (diarienummer 2012-020051)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2018-06-29.
Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering
Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14
kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och
miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann
laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den
tiden får talan väckas senare.
Uppsala 9 juli 2018
Plan- och byggnadsnämnden