Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för del Flogstavallen

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 24 januari 2018 att
anta förslag till detaljplan för:

  • Del av flogstavallen
    (diarienummer 2016-000917)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 2018-11-22.


Detaljplanerna finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering


Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14
kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och
miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann
laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den
tiden får talan väckas senare.


Uppsala 27 november 2018
Plan- och byggnadsnämnden