Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för del av kvarteret Triangeln

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 10 december–4 februari 2022.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett 70-tal nya studentlägenheter som komplement till det befintliga beståndet.

Planområdet omges av gatorna S:t Johannesgatan, Krongatan och Karlsrogatan och ligger cirka 1,5 kilometer från Stora torget.

Ta del av alla samrådshandlingar på Detaljplan för del av kvarteret Triangeln

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 4 februari 2022 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 10 december 2021
Plan- och byggnadsnämnden