Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Del av kvarteret Sulan

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 22 mars–12 april 2024.

Syftet med detaljplanen är att ändra den tillåtna användningen för de två aktuella gårdsbyggnaderna så att de även fortsättningsvis kan användas som bostäder. Planen kommer att ersätta delar av den gällande detaljplanen för kvarteret Sulan.

Det aktuella planområdet omfattar delar av fastigheten Sala Backe 3:5. Fastigheten ligger cirka två kilometer från Uppsala centralstation och har en areal om 10 267 kvadratmeter.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 12 april 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Del av kvarteret Sulan

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 22 mars 2024
Plan- och byggnadsnämnden