Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Del av kvarteret Eskil

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 9 februari–1 mars 2024.

Detaljplanens syfte är att ändra användningen till centrumverksamhet. Syftet är också att långsiktigt bevara byggnaden och dess kulturhistoriska värden, men samtidigt möjliggöra anpassningar för att uppfylla tillgänglighetsanpassningar och förutsättningar för brandutrymning.

Fastigheten Fålhagen 15:2 ligger i kvarteret Eskil i Fålhagen, nordost om centrum, med adressen Eskilsgatan 11.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 1 mars 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Del av kvarteret Eskil

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 9 februari 2024
Plan- och byggnadsnämnden