Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Del av kvarteret Eskil

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 18 augusti–29 september 2023.

Detaljplanens syfte är att planläggning görs för centrumverksamhet och förskola, samt att ett långsiktigt bevarande av kulturmiljön säkerställs. Utöver skapandet av nya arbetsplatser och mer stadsliv syftar planen till att bevara platsens karaktär i form av dess tidigare användning som barnstuga.

Fastigheten Fålhagen 15:2 ligger i kvarteret Eskil i Fålhagen, nordost om centrum, med adressen Eskilsgatan 11. Planområdet ligger cirka 900 meter från Stora torget.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 29 september 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Del av kvarteret Eskil

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 18 augusti 2023
Plan- och byggnadsnämnden