Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Del av kvarteret Kandidaten

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 15 juni–27 juli 2022.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra att nuvarande transformatorstation ersätts av en ny inom den befintliga fastigheten – Kåbo 3:8, och att ny stationsbyggnad anpassas till befintlig bebyggelse.

Planområdet ligger fågelväg drygt två kilometer sydväst om Uppsala centralstation och omfattar fastigheten Kåbo 3:8 som ägs av Vattenfall. Planområdet/fastigheten är 2 022 kvadratmeter.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 27 juli 2022 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, Ta del av alla samrådhandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Del av kvarteret Kandidaten 

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 15 juni 2022
Plan- och byggnadsnämnden