Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för del av Fyrislund 6:11

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 29 april t.o.m. 10 juni 2021.

Planområdet är beläget i sydöstra Fyrislund inom Uppsala Business Park (före detta Pharmaciaområdet) och omfattar del av fastigheten Fyrislund 6:11 belägen mellan Almungevägen, Anna Fabris gata och Virdings allé.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny byggnad med höglager samt kontors- och produktionslokaler inom fastigheten Fyrislund 6:11, inom före detta Pharmaciaområdet (Uppsala Business Park).

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Ta del av alla samrådshandlingar för Detaljplan för del av Fyrislund 6:11

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 10 juni 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 29 april 2021
Plan- och byggnadsnämnden