Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4

(Diarienummer 2015-000522)

finns ute på granskning fr.o.m 4 september t.o.m 25 september 2020.

Planområdet ligger i östra delen av Lerdammsparken. Från planområdet är det knappt fyra kilometer till Resecentrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en återvinningscentral, drivmedelsförsäljning och centrum-verksamhet. Motivet till planläggning är att tillgodose behovet av nya återvinningscentraler.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17
  • Gränbybiblioteket, Liljeforstorg 1

Ta del av alla granskningshandlingar för Detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 25 september 2020 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 4 september  2020
Plan- och byggnadsnämnden