Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Bälinge-Ekeby 1:2

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 21 april–2 juni 2023.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 200 bostäder, en förskola och natur- och parkmiljöer i östra Bälinge. Planen ger utrymme för en variation av olika typer av småhus och flerbostadshus med en struktur och utformning som är anpassad efter områdets läge i anslutning till det öppna slättlandskapet.

Planområdet ligger i östra Bälinge, cirka 10 kilometer norr om Uppsala. Området gränsar i norr, öster och söder mot jordbruksmark och åkerholmar. I väster gränsar området mot del av fastigheten Gysta 1:13, väg 634, några bostadsfastigheter samt fastigheten Bälinge-Ekeby 1:3.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 2 juni 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingarhandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Bälinge-Ekeby 1:2

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 21 april 2023
Plan- och byggnadsnämnden