Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Boländerna 35:1

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 17 maj – 7 juni 2024.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för industri-, kontors-, och detaljhandeländamål inom planområdet. Detaljplanen ska även möjliggöra för en utökad nockhöjd för byggnader samt en cykelbana på Bolandsgatans nordöstra sida.

Planområdet ligger på Bolandsgatan 18A i kvarteret Flänsen, mellan Tycho Hedéns väg och Bolandsgatan. 
 
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 7 juni 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Boländerna 35:1

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 17 maj 2024
Plan- och byggnadsnämnden