Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Finnsta 5:22, Konsulentvägen 1

Bygglov för vårdcentral, ändrad användning. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-002603)

Gränby 6:1

Tidsbegränsat lov för ändrad användning från tvättstuga till lokal för loppis
t.o.m. 2024-10-17. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-003049)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Råby 2:4

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för två enbostadshus.
(Dnr. 2019-003423)

Björklinge-Tibble 2:34

Bygglov för nybyggnad av transfromatorstation.
(Dnr. 2019-002730)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 17 januari 2020 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se