Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kvarngärdet 12:2, Väderkvarnsgatan 11

Nybyggnad av sophus. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas.
(Dnr. 2019-001418)

Ultuna 2:24, Göte Turessons väg

Bygglov för nybyggnad av fem enbostadshus. Avvikelsen avser byggnation över mark som inte får bebyggas.
(Dnr. 2019-002698)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Balingsta-Börksta 5:1

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
(Dnr. 2019-002288)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 6 december 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se