Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

 

Kvarngärdet 28:3

Bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus. Avvikelsen avser prickmark och utformning (Dnr. 2018-003475).

Sala backe 24:2, Sala backe 1:1, Verkmästargatan 21

Bygglov för uppförande av belysningsmaster, uppförande av stödmurar samt nybyggnad av teknikbod. Avvikelsen avser byggnation på prickmark (Dnr. 2018-002689).

Sala backe 46:3, Daggvidetorget

Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2020-08-01. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2019-000050).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 22 februari 2019 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se.