Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kåbo 1:18, Norra Rosendal

Förlängning av tidsbegränsat lov för parkeringsplatser t.o.m. 2027-03-01. Detaljplanen anger att området ska användas för bostäder, kontor och centrumverksamhet
(Dnr. 2023-000976).

Kåbo 1:20, Norra Rosendal

Förlängning av tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar t.o.m. 2028-02-01. Detaljplanen anger att området ska användas för undervisning, laboratorier, kontor, bostäder och centrumverksamhet. Åtgärden avviker även från utformningen
(Dnr. 2023-00975).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Kronåsen 1:25, Ulleråkersvägen 17A

Bygglov för ändrad användning från vårdbyggnad till förskola och nybyggnad av komplementbyggnader samt uppförande av stödmur
(Dnr. 2023-000830).

Kronåsen 1:25, Ulleråkersvägen 24

Tidsbegränsat lov för uppställning av upplag, kayakomat t.om. 2023-12-31
(Dnr. 2023-001205).

 


Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 26 maj 2023 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan-ochbyggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se