Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Sävja 1:55, 240 m söder från korsningen Smålandsvägen/Blekingevägen

Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbodar. Avvikelsen avser byggnation på mark avsedd för naturområde (Dnr. 2022-003284).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Vigle 4:1, Vigle villsåker 110

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för två enbostadshus (Dnr. 2022-003337).

Berthåga 11:33

Bygglov för upplag för snödeponi (Dnr. 2022-003172).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 3 februari 2023 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshusgatan 2 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se