Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Svartbäcken 21:1, Svartbäcksgatan 97

Bygglov för uppförande av sopskåp. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2022-002305). 

Librobäck 11:11 och Librobäck 11:12, Gimogatan 1-5

Bygglov för nybyggnad av miljöhus. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2022-001989).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Ramsjö 1:6

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för fem enbostadshus (Dnr. 2022-002365). 

Nyboda 3:1

Bygglov för nybyggand av transformatorstation (Dnr. 2022-002309).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 23 september 2022 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshusgatan 2 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se