Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kåbo 75:1, mellersta Rosendal

Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus och växthus. Avvikelsen avser överskridande av nockhöjd samt byggrätt (Dnr. 2021-001602). 


Berthåga 45:3, Naturstensvägen 6

Bygglov för Uppförande av plank och återvinningsstation samt uppsättning av skylt. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2021-003050). 


Kungsängen 1:2, Kungsängen 17:1, Kungsgatan/Fjalars gränd

Tidsbegränsat lov för uppförande av personalbyggnad t.o.m 2022-10-31 samt rivningslov för rivning av WC-byggnad. Avvikelsen avser avstånd till gräns
(Dnr. 2021-003000).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Drälinge 1:44, Drälinge

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för två enbostadshus (Dnr. 2021-002779).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 22 oktober 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se