Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

 


Boländerna 5:3,  Swedenborgsgatan 40

Nybyggnad av transformatorstation. Avvikelsen avser markanvändning

(Dnr. 2021-001878).

 

 


Luthagen 37:8, Börjegatan 25 

Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på flerbostadshus.

Avvikelsen avser överskridande av tillåten totalhöjd

(Dnr. 2021-001549).

 


Åtgärd utanför detaljplanerat område

 


Filke 1:16, Hagby 5, Vänge 

Bygglov för nybyggnad av teknikbod

(Dnr. 2021-002290).

 


Hammarskog 1:1, Bläckhornet 103 

Bygglov för tillbyggnad av skola samt nybyggnad av garage och förråd

(Dnr. 2021-001503).

 


 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 30 juli 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via

e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se