Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

Mångsbo 1:14

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus (Dnr. 2021-001007).

Vaksala-Lunda 2:5

Bygglov för nybyggnad av förråd (Dnr. 2021-001700). 

Frötuna 20:1, Frötuna 251

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (Dnr. 2021-000219).

Vaksala 5:3, Vaksala Fridhem 40

Bygglov för tillbyggnad av kontor-/lagerbyggnad samt parkering (Dnr. 2021-000626).

Danmarks-Bärby 7:9, Danmarks-Bärby 37

Bygglov för ändrad användning från bostad till veterinärklinik, tillbyggnad samt anmälan för ändrad planlösning, ändrat brandskydd, ventilation, bärande konstruktion (Dnr. 2020-001354). 

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 11 juni 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se