eBarnUngdom

eBarnUngdom är Uppsala kommuns e-tjänst för att hantera ärenden som rör förskola och skola. Här kan du som vårdnadshavare söka plats för ditt barn i förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och fritids. Du kan också ändra dina uppgifter och säga upp plats.

Gå till eBarnUngdoms startsida där du kan göra en anmälan eller logga in för att hantera dina ärenden. 

Till eBarnUngdom

Kontakta antagning för grundskola

Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola, gäller också förskoleklass.

Du kan också få hjälp med din skolansökan på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

Telefon: 0771-727 001 Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagningsenheten, 753 75 Uppsala

Kontakta antagning för förskola och fritids

Du kan träffa handläggare från antagningsenheten på kommuninformation, Stationsgatan 12, på måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00. Där kan du få svar på frågor om bland annat förskola, fritidshem/fritidsklubb och grundskola/skolval. Du kan också få hjälp i eBarnUngdom.

Telefon: 0771-727 001 Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30