eBarnUngdom

eBarnUngdom är Uppsala kommuns e-tjänst för att hantera ärenden som rör förskola och skola. Här kan du som vårdnadshavare söka plats för ditt barn i förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och fritids. Du kan också ändra dina uppgifter och säga upp plats.

Gå till eBarnUngdoms startsida där du kan göra en anmälan eller logga in för att hantera dina ärenden. 

Till eBarnUngdom

Kontakta antagningsenheten

Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor kring skolvalet.

Du kan också få hjälp med din skolansökan på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

Telefon: 018-727 04 00. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, antagningsenheten, 753 75 Uppsala