Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Resultat av dialog

Tyck till om planprogram för Ulleråker

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Planprogram för Ulleråker var på samråd under tiden 15 juni–4 september 2015. Under samrådet hölls två välbesökta informationsträffar och samrådsaktiviteter och möten kring Fördjupad översiktsplan för Södra staden.

Under samrådet fick kommunen in skriftliga yttranden från cirka 200 personer och remissinstanser. 

Synpunkter på programförslaget handlar i huvudsak om

  • riskerna för grundvattentäkten
  • exploateringens storlek och bebyggelsens utformning
  • förhållningssätt till natur- och kulturvärden samt riksintressen
  • trafiksystemets kapacitet inom Södra staden
  • möjligheten att leva bilfritt
  • social hållbarhet.

Många uttrycker förståelse för att det måste byggas bostäder i Uppsala och att det kommer att byggas i Ulleråker, men har synpunkter på hur detta bör göras och framförallt i vilken omfattning.

Utifrån de synpunkter som kom in tog kommunen fram ett reviderat förslag till planprogram.
Läs planprogrammet

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Stadsdelen Ulleråker ligger på Uppsalaåsen, strax söder om centrum och väster om Fyrisån. Kommunen planerar att bygga bostäder och service i området.

Beskrivning

Stadsdelen Ulleråker ligger på Uppsalaåsen, strax söder om centrum och väster om Fyrisån. Här sker just nu en av Uppsalas största byggsatsningar. Kommunen planerar att bygga bostäder och service i området. 

Mer information

Läs om planprogram för Ulleråker

Relaterade dokument

Underlag till planprogram för Ulleråker