1. I korthet

  För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du ha tillstånd från miljöförvaltningen, för andra räcker det med att göra en anmälan. Du betalar en fast avgift för din ansökan.

  Här kan du ansöka direkt.

 2. Innan du startar

  Så här ser processen ut för dig som ska söka tillstånd för enskilt avlopp:

  1. Kontakta en entreprenör

  Avloppsanläggningen måste göras på ett professionellt sätt. Om du inte har tillräckliga kunskaper för att välja anläggning, undersöka marken eller utföra anläggningen behöver du ta in sakkunnig hjälp. Kontakta en konsult eller erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag för din ansökan.

  Miljöförvaltningen kan tala om vilka krav som generellt ställs på avloppsanläggningar där du bor och ge dig information om olika avloppslösningar men du måste själv bestämma vilken anläggning du vill ha. 

  Exempel på entreprenörer och konsulter finns på avloppsguiden.se


  2. Välj typ av anläggning

  Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars placering påverkar vilken typ av avloppsanläggning du kan ha. I vissa fall är det inte möjligt att anlägga samma typ av avloppsanläggning som du tidigare haft. En prövning görs i varje enskilt fall.
  Jämför typ av anläggning på avloppsguiden.se.


  3. Kontakta grannarna

  Om du söker tillstånd för att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om alla närliggande dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar (berg- eller jordvärme). Kontakta grannarna och be om uppgifterna innan du lämnar din ansökan.


  4. Ta fram beskrivning och situationsplan

  Om du söker tillstånd eller ska göra en anmälan för enskilt avlopp ska du bifoga en beskrivning av din planerade avloppsanläggning och en situationsplan.
  Se exempel på situationsplan och beskrivning.


  5. Gräv en provgrop

  Om du ska anlägga en markbaserad avloppslösning (till exempel markbädd, infiltration eller efterpolering) ska du gräva en två–tre meter djup provgrop som handläggare kan besiktiga. Om du ansöker om en infiltration ska du också göra en jordanalys för att kontrollera markens genomsläpplighet. Skicka provet för siktanalys eller be din entreprenör hjälpa dig med provtagning. Bifoga resultatet i din ansökan.
  Läs om hur du anlägger ett grundvattenrör.


  Läs om provgropar, jordprov och siktanalys på avloppsguiden.se.  

  6. Skicka in din ansökan

  När du bestämt dig för vilken avloppsanläggning du vill ansöka om så skickar du in en ansökan/anmälan till oss tillsammans med situationsplan och andra nödvändiga handlingar som anges i e-tjänsten och på ansökningsblanketten. 

 3. Skicka in din ansökan eller anmälan

  För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd, för andra räcker det med att göra en anmälan. Du betalar en fast avgift för din ansökan. Läs om regler och avgifter.

  • Du ska alltid söka tillstånd för enskilt avlopp med WC.
  • Du kan behöva söka tillstånd för avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) eller om du ska ändra i en befintlig anläggning.
   Hör av dig till miljöförvaltningen om du är osäker på vad som gäller.

  Sök via e-tjänst

  Anmäl eller sök tillstånd för enskilt avlopp via e-tjänst

  Sök via formulär eller blankett

  För att skicka in din ansökan via formulär behöver du signera med bank-id. 
  Om du inte har bank-id ansöker du via blankett.

  Skicka ifylld blankett till miljoforvaltningen@uppsala.se eller Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala.

  Söker du åt annan person

  Företag eller entreprenör som söker tillstånd åt annan person ska skicka med en fullmakt från fastighetsägaren.
  Fullmakt som fastighetsägaren ska fylla i (PDF, 213 KB)

  Handläggningstider

  Vi har just nu många ansökningar så vi ber dig ha överseende med att det kan dröja 5-15 veckor innan vi kan börja handlägga ditt ärende. Vi kontaktar dig så snart en inspektör börjar med ditt ärende.

  Om du har frågor kontakta miljöförvaltningens servicetelefon måndag-fredag 9.00–12.00, telefon 018-727 43 04. Välj alternativ 1 – enskilt vatten, avlopp eller strandskydd.

   

 4. När du skickat in din ansökan

  När du lämnat in din ansökan ska du göra följande:

  1. Invänta beslut

  Miljöförvaltningen behandlar din ansökan eller anmälan. En handläggare kontaktar dig så snart de börjar arbeta med ditt ärende. Väntetiden varierar. Om din ansökan inte är komplett blir handläggningstiden längre.

  Du måste vänta tills du fått ett skriftligt beslut innan du börjar bygga avloppsanläggningen.

   
  2. Bygg avloppsanläggningen

  När du fått en skriftligt beslut kan entreprenören du anlitat börja bygga anläggningen. Det är viktigt att du bygger i enlighet med beslutet och fotograferar anläggningen under arbetets gång.


  3. Skicka in utförandeintyg och foton

  Tillsammans med beslutet om enskilt avlopp får du kopior på tillståndet och situationsplanen. Kopiorna ska du lämna till den entreprenör som du har anlitat. Ingen får bygga eller ändra en avloppsanläggning utan miljöförvaltningens tillstånd.Du får också ett utförandeintyg som entreprenören ska fylla i. Det gäller för alla typer av avloppsanläggningar – även sluten tank och minireningsverk. Tillsammans med protokollet ska entreprenören skicka in foton som tydligt visar hur anläggningen är byggd och att tillståndet har följts. Fotona ska skickas in digitalt till miljoforvaltningen@uppsala.se, märkt med ärendenummer.

  Det är den som utfört anläggningen som ska fylla i intyget. Du som fastighetsägare ska intyga att du är medveten om vilken anläggning som är anlagd på din fastighet.


  Fyll i och skriv ut utförandeintyg för enskilt avlopp

 5. Exempel på beskrivning och situationsplan

  Om du söker tillstånd eller ska göra en anmälan för enskilt avlopp ska du bifoga en beskrivning av din planerade avloppsanläggning och en situationsplan.

  Beskrivning av avloppsanläggningen

  Beskrivningen ska innehålla en ritning med mått över avloppsanläggningens tvär- och längdsektion, alternativt typritning eller produktblad. Det går bra att skicka in en handritad skiss.

  Exempelbilder på en infiltration

  Exempelbild över en tvärsektion

  Exempelbild över en tvärsektion

   

  Exempelbild över en tvärsektion

  Exempelbild över en tvärsektion

   

  Situationsplan (karta över området)

  Din situationsplan ska innehålla uppgifter om

  • fastighetsgränser
  • befintliga och planerade byggnader
  • placering av avloppsanläggning eller sluten tank
  • utsläppspunkt (för markbädd eller minireningsverk)
  • plats för slamtömning (avstånd bör inte överstiga 10 meter)
  • vattentäkter och energibrunnar inom 100 meter från den planerade anläggningen
  • närliggande avloppsanläggningar
  • marklutning
  • läget för provgrop
  • diken och vattendrag
  • fornminnen.

   

  Exempelbild

  Exempelbild över en situationsplan

  Exempelbild över en situationsplan.

  Hämta kartunderlag för situationsplan

  I kommunkartan kan du hämta en grundkarta över din fastighet. I kartan kan du rita in ovanstående uppgifter. Det går också bra att rita för hand.

  Gör så här: 

  • Gå till kommunkartan.
  • Zooma in till din fastighet.
  • Klicka sedan på utskriftsymbolen i verktygsfältet och spara som PDF.
  • Rita in ovanstående uppgifter på PDF:en för hand eller med bildprogram.
  • Bifoga bilden som situationsplan.

   

 6. Regler och lagar

  Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning och försämra badvatten. Därför är det viktigt att din avloppsanläggning uppfyller kraven på rening av enskilt avlopp. 

  Läs om vilka regler och lagkrav som finns för enskilda avlopp.

  Vad det kostar

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för prövning av tillstånd och handläggning av anmälan. Kostnader för grävning, konsultarvode med mera tillkommer.

  Avgifter för handläggning av enskilda avloppsanläggningar och dispenser.

  Miljösanktionsavgift

  Om du bygger en avloppsanläggning utan att först ha fått tillstånd från miljöförvaltningen kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. Du kan söka tillstånd i efterhand om avloppsanläggningen uppfyller kraven och du kan visa det.

   

 7. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om vatten och avlopp

Kampanjer
 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med vatten och avlopp

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.