Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Avgifterna gäller från och med 1 januari 2024 för prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar upp till 200 personekvivalenter, pe. Personekvivalenter betyder den mängd avloppsvatten som en person schablonmässigt gör av med.

 2. Enskilt avlopp för en fastighet upp till 25 pe

  Ansökan om tillstånd eller anmälan om enskilt avlopp för en fastighet upp till 25 pe

  Avloppsvatten Avgift
  Avloppsvatten från bad, disk och tvätti område där det är anmälningsplikt. 6 timmar 8 370 kronor
  Avloppsvatten från bad, disk och tvätt i område där kommunen beslutat
  om tillståndsplikt. 7 timmar
  9 765 kronor
  Avloppsvatten från vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten som leds till sluten tank. 4 timmar 5 580 kronor
  Avloppsvatten från vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten med utsläpp i mark eller vatten. 8 timmar 11 160 kronor
  Avloppsvatten från vattentoalett till sluten tank i kombination med bad-, disk- och tvättvatten till avloppsanläggning med utsläpp i mark eller vatten. 8 timmar 11 160 kronor
 3. Enskilt avlopp för en fastighet upp till 6–200 pe

  Ansökan om tillstånd eller anmälan om enskilt avlopp 6–200 pe.

  Avloppsanläggning Avgift
  Avloppsanläggning för 6–25 pe med utsläpp till mark eller vatten. När det är flera fastigheter med olika fastighetsägare. 9 timmar 12 555 kronor
  Avloppsanläggning för 26–200 pe med utsläpp till mark eller vatten. 10 timmar 13 950 kronor
 4. Övrigt

  Övrigt Avgift
  Anslutning av avloppsvatten från ett hushåll till en befintlig avloppsanläggning som inte är en sluten tank. 2 timmar 2 790 kronor
  Anmälan om förbränningstoalett eller annan torrtoalett. 0,5 timmar 698 kronor
  Ändringar av befintliga tillstånd till exempel förnya tillstånd eller göra mindre ändringar på grund av byte till likvärdig avloppsteknik. timavgift
  Anmälningspliktig ändring av avloppsanläggning. timavgift
 5. Tillsyn av avloppsanläggning

  Avloppsanläggning Avgift
  Avloppsanläggning upp till 25 pe med tillstånd före miljöbalken, där fastighetsägaren dömer ut sin anläggning utan inspektion. Avgiften gäller per anläggning och fastighet. 1 timme 1 395 kronor
  Avloppsanläggning upp till 25 pe i samband med planerad kontroll eller vid befogat klagomål. timavgift
  Årlig tillsynsavgift för avloppsanläggningar för 26–200 pe. Den årliga avgiften fastställs i ett separat beslut och betalas i förskott. enligt särskilt avgiftsbeslut
 6. Dispenser enligt renhållningsordningen

  Dispens Avgift
  Anmälan om latrinkompostering. 1,5 timmar 2 093  kronor
  Ansökan om dispens om förlängt tömningsintervall av sluten tank eller slamavskiljare. 1 timme

  1 395 kronor

  Ansökan om dispens för spridning av avloppsslam från egen anläggning på mark.1,5 timmar 2 093 kronor
  Ansökan om dispens för eget omhändertagande av kalkfilter. timavgift

   

   

 7. Kontakt

  Timavgiften

  Timavgiften 2024 är 1 395 kronor och är beslutad av kommunfullmäktige.

  Det här är en sammanställning av den senaste taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

  Om du tar tillbaka ansökan

  Du betalar även om ansökan avslås eller om du tar tillbaka ansökan. Prata med din handläggare om det blir aktuellt.

  Mer information

  Du är välkommen att kontakta miljöförvaltningen om du har frågor.

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Miljöförvaltningen
  753 75 Uppsala

  uppsala.se/miljoforvaltningen
Kampanjer
 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med vatten och avlopp

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.