Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Algblomning, bakterier och badklåda

Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Algblomning kan förekomma i sjöar, hav och vattendrag och kan vara giftig. Därför ska du inte bada i vatten där det är algblomning. Vi tar vattenprover och undersöker om bakterier eller gifter finns i vattnet vid Uppsalas badplatser ungefär var tredje vecka under sommaren. Risken för förgiftning är störst för barn och djur eftersom de lättare får i sig vatten när de badar.

Badplatser och aktuella avrådanden

Aktuell information om badplatser i Uppsala kommun.

Havs och Vattenmyndighetens information om kvalitet på badvatten i Uppsala kommun

Allmän information om algblomning

 • Undvik att bada vid pågående algblomning.
 • Drick inte vattnet och använd inte vattnet från algblomning till matlagning, toxiner förstörs inte när man kokar vattnet.
 • Vänta några dagar med att bada efter algblomning, toxiner kan finnas kvar.
 • Gör alltid egen bedömning innan du badar.
 • Barn och djur är extra känsliga. De ska varken bada, vara vid strandkanten eller dricka vattnet när det är algblomning. 

Vad är algblomning?

Algblomning uppstår när växtplankton, ofta cyanobakterier, växer snabbt på kort tid och samlas nära ytan. Algblomning kan förekomma till havs, längs kuster, i sjöar och vattendrag, både i Sverige och utomlands. Algblomningar kan ha olika färg och utseende beroende på mängd och art. 

Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är grumligt eller består av tjocka massor av alger på ytan. Ofta blåser de in till stränder och vikar. Blåsten gör också att de kan blandas ut och se ut att försvinna snabbt. Vissa algblomningar luktar illa.

Olika former av algblomning

Alger mindre

Alger strand

Alger strandkant

Alger-vattnet

Bada inte

Vissa algblomningar kan bestå av arter som bildar gifter. Giftigheten varierar mellan olika arter och kan även variera inom en och samma art. Det går inte att se om algblomning är giftig eller inte. Därför bör varken människor eller djur bada när det är algblomning. Det kan vara en hälsorisk, främst för små barn och husdjur om de sväljer vatten som innehåller algtoxiner.

Vänta några dagar med att bada efter algblomning eftersom det kan finnas algtoxiner kvar i vattnet.

Du kan bli förgiftad

För vuxna människor är risken liten att drabbas av förgiftning. Men eftersom barn, speciellt små barn, får i sig vatten lättare är det större risk att de blir förgiftade om de badar där det är algblomning. Den som varit i vatten med algblomning bör duscha efteråt.

Det går inte att koka vattnet rent - alggifterna förstörs inte av kokning. Använd därför inte vatten med algblomning till matlagning.

Symtom vid förgiftning

De första symtomen vid förgiftning hos människa och djur brukar visa sig några timmar efter bad. Vanliga symptom är:

 • hudutslag och klåda
 • besvär i ögonen, till exempel röda ögon och att det kliar
 • huvudvärk
 • magsjuka med illamående, kräkningar och diarré
 • feber
 • muskelsvaghet

Om du eller ditt barn får något av symtomen bör du ta kontakt med sjukvården. Ofta krävs det större mängder vatten än en kallsup för att bli dålig men var uppmärksam på symptom.

Husdjur kan bli sjuka

Djur som dricker vatten med alger i kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. Husdjur som visar symtom bör därför få veterinärvård så fort som möjligt.

Kommunen kontrollerar inte algblomning vid hundbaden. Därför är det viktigt att du alltid gör en egen bedömning om det är lämpligt att djuren badar.

Provtagning

Vattenprover tas ungefär var tredje vecka på Uppsalas badplatser under sommaren. Vid provtagning mäts vattentemperaturen och vi gör en bedömning av om det är algblomning i vattnet. Vi undersöker också genom laboratorieanalys om provet innehåller bakterietyperna Escherichia coli och Intestinala enterokocker.

Provtagningsresultatet visar på tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Det tas inga prover vid hundbaden.

Tjänligt vatten

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk, men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd. Det gör vi genom att ta om prover.

Otjänligt vatten

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av, om du sväljer vattnet. Om ett provresultat visar på otjänligt vatten avråder kommunen från bad vid den badplatsen. Det visas genom skylt på anslagstavlan på badplatsen och på Havs-och Vattenmyndighetens badplatssida.

Bakterier i badvattnet

Bakterietyperna Escherichia coli och Intestinala enterokocker finns normalt i avföringen hos människor men även hos andra varmblodiga djur, men ska normalt inte finnas i våra badvatten.

Om de finns höga halter av Escherichia coli eller Intestinala enterokocker i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då kan det även finnas andra bakterier, virus eller parasiter som du kan bli sjuk av.

Om du svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism, vilken typ av virus, bakterie eller parasit, som finns i vattnet.

Vad är badklåda?

Kliande utslag på huden

Badklåda är kliande utslag på huden som uppkommer efter bad. Det orsakas av cerkarier som är en fågelparasit som kan ge klåda hos människor. Badklåda kan kännas obehagligt men är inte farligt. Badklåda går bort av sig själv.

Det går inte att se om vattnet innehåller cerkarier. Det krävs ingen anmälan av badklåda enligt smittskyddslagen. Men det är bra om den som drabbas ändå hör av sig till miljöförvaltningen. Då får vi veta om badklåda har stor spridning i ett område och kan informera allmänheten.

Duscha efter bad

En badplats behöver inte stänga på grund av badklåda, det är fortfarande tillåtet att bada. Om det är väldigt många som drabbas, ska kommunen informera allmänheten genom skylt på anslagstavlan vid badplatsen. 

Det är inte förbjudet att bada när det är cerkarier i vattnet. Men det är bra att duscha efter bad, byta blöta badkläder mot torra och torka av sig ordentligt med handduk.

Det är inte vanligt att vi får rapporter om badklåda, den som drabbas har ingen skyldighet att tala om det för oss. Under sommaren 2019 fick vi en rapport om badklåda.

Mer information

Allmän information om badplatser i Uppsala kommun

Informationsblad om bad och algblomning

Information about algal bloom in english

Havs- och Vattenmyndigheten om algblomning  

Länsstyrelsens broschyr - Algblomning vad är det? 

Sjukvården (1177) ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten. Symtom och råd vid algförgiftning.

Kontakta miljöförvaltningen

Om du ser algblomning eller har blivit sjuk efter bad, informera miljöförvaltningen:

Telefon: 018-727 43 04, måndag-fredag 9.00-12.00.

E-postmiljoforvaltningen@uppsala.se