Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Redovisa lägeskontroll

Den som gör inmätning för lägeskontroll ska vara behörig mättekniker, det vill säga ha tillräcklig kompetens i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer. Lantmäteriets minimumkrav på sammanlagt 5 års utbildning och erfarenhet har vi sänkt till 3 år.

Skicka in inmätning för lägeskontroll

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Kontaktuppgifter

Du ska skicka in inmätningen som en dwg-fil, i koordinatsystemet SWEREF 99 1800 och höjdsystemet RH2000. Byggnader ska beskrivas med polygoner och motsvara de byggnader som visas i bygglovets situationsplan. Sockelhöjder på byggnader ska vara inmätta. Redovisning i bifogad karta i PDF och DWG ska avse färdig fasad.

Du ska bifoga en PDF av ritningen (mätrapport) med redovisning på fasad enligt de instruktioner som finns att läsa på webbsidan under rubriken Kommunens krav på redovisning av lägeskontroll.

Inmätningarna av byggnaderna och av detaljer utöver det som ingår i bygglovet kan komma att användas för att uppdatera kommunens karta.

Information om inmätningen
Till exempel om inmätningen kommer att kompletteras med ytterligare inmätningar.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna godkänna den utförda lägeskontrollen. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna allmänt intresse och myndighetsutövning.

Vi delar uppgifterna med underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB).

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.