Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380K-P2024/10

Detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik delsträcka A–C (PBN-2019-002806) kommer att skära igenom tio privatägda fastigheter som idag berörs av tomtindelningsbestämmelser. Dessa bestämmelser anger hur tomtens fastighetsgränser ska utformas. Tomtindelningsbestämmelserna upphör att gälla inom detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik delsträcka A–C och för att inte påverka fastighetsägarna negativt behöver de även upphävas inom resterande del av fastigheten.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakt

Andreas Öryd

Telefon:
018-7274596