Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380K-P2023/14

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Eriksberg, cirka tre kilometer sydväst om Stora torget i Uppsalas centrum. Området omfattar Hammarparken, en del av Granitvägen respektive Eriksbergsvägen och en mindre del av Ekebydalen.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga delar av Hammarparken med bostadsbebyggelse i 4-6 våningar och en förskola i en av byggnadernas bottenvåningar. Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till områdets förutsättningar, det vill säga till naturen och till topografin exempelvis genom ett varierat taklandskap och suterrängvåning där det är lämpligt.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakt

Kajsa Reslegård

Telefon:
018-727 47 44