Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380K-P2021/5

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en återvinningscentral, drivmedelsförsäljning och centrumverksamhet. Motivet till planläggning är att tillgodose behovet av nya återvinningscentraler. Återvinningscentralen ska också anläggas med fokus på miljö och hållbarhet och förses därför med en del för återbruk och försäljning. Verksamhetsytan omfattar cirka 54 000 kvm. Utöver återvinningscentralen möjliggörs en drivmedelsstation längs med Österleden, på fastigheten Brillinge 4:4.

Planen möjliggör även centrumverksamhet. Syftet med centrumverksamheten är att möjliggöra möteslokal, försäljning av återbruksmaterial, kontor och café som tillhör återvinningscentralen. De nämnda funktionerna ska ses som ett komplement till återvinningscentralen som stärker dess möjlighet att uppfylla den tänkta kretsloppsfunktionen. I den yta som endast har markanvändningen Centrum är syftet att möjliggöra en livsmedelsbutik.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala