Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2017/29

Detaljplanen syftar till att möjliggöra flerbostadshus i fyra till sex våningar samt en lokal för centrumverksamhet inom fastigheten Rickomberga 21:3. Den befintliga bebyggelsen inom planområdet utgörs av kontor i en till två våningar. Utvecklingen innebär att cirka 175 lägenheter kan tillskapas.

Områdets läge är attraktivt och lämpligt för bostadsbebyggelse, då det ligger med god tillgång till grönområden, kollektivtrafik och med cykelförbindelser till centrala Uppsala. Hela området ska utformas med hänsyn till närliggande bebyggelse samt ges en arkitektur och gestaltning av hög kvalitet som bidrar till stadsmiljön i Rickomberga. Bebyggelsen är även utformad så att en boendemiljö kan skapas med goda ljud- och ljusförhållanden.

Detaljplanen innefattar även delar av fastigheterna Rickomberga 21:7 och Rickomberga 21:8, i syfte att planlägga utan egenskapsbestämmelsen x–marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik, som anges i den gällande detaljplanen för Södra Rickomberga, Dp 91H, från 2000. En separat gång- och cykelbana anläggs utmed Otto Myrbergs väg för att binda samman de västra stadsdelarna, Stenhagen och Berthåga, med Rickomberga och vidare till centrala Uppsala.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala