Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2012/9

Kvarteret Blåsenhus är ett av Uppsala universitets viktigaste utbyggnadsområden. Kvarteret har efter ett programarbete - som godkändes av byggnadsnämnden 2005 - delats upp i delområden och bebyggts med universitetsverksamheter. Planområdet utgör delområde 6 och innefattar planläggning för student och forskarbostäder samt lokaler för kontors- och universitetsverksamheter.

Planen innehåller bostäder som planeras för student- och forskarlägenheter, närmast Artillerigatan i punkthus på 4-5våningar. Längre in i området föreslås ytterligare två punkthus med hushöjder på 8-9 våningar. I planen planeras totalt 2 cirka 230-240 student- och forskarbostäder. I planen finns även utbyggnadsmöjligheter för undervisningslokaler och institutionsbyggnader. Inom det området, väster om Arkivcentrum, planeras en tentamensbyggnad i 4 våningar.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala