Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Om du vill installera en värmepump för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du få ett skriftligt beslut från kommunen. I vissa fall räcker det med att göra en anmälan, i andra fall ska du söka tillstånd.

  Här får du information om anläggningar som använder bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme.

  Du behöver inte anmäla en luftvärmepump.

 2. Tillstånd krävs inom vattenskyddsområde

  Om du ska installera en värmepump inom kommunens skyddsområde för vattentäkt ska du söka tillstånd.

  Se vattenskyddsområden i Uppsala kommun på karta  

  Större anläggningar

  Om du ska installera en större anläggning (för mer än två hushåll) inom vattenskyddsområdet ska du först söka om dispens från länsstyrelsen. Du måste invänta länsstyrelsens beslut innan du söker tillstånd från kommunen och påbörjar arbetet. Kommunen handlägger inte din ansökan innan du fått dispens.

  Läs om och sök om dispens på lansstyrelsen.se

  Känsliga ärenden granskas av Uppsala vatten

  Ansökningar för värmepumpar inom vattenskyddsområden eller andra känsliga områden granskas alltid av Uppsala vatten. Uppsala vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen.

 3. Anmälan krävs utanför vattenskyddsområde

  Om du ska installera en värmepump utanför ett vattenskyddsområde ska du anmäla det till kommunen innan du påbörjar arbetet.

 4. Sök tillstånd och anmäl via blankett

  Du söker om tillstånd och anmäler i samma blankett.

  Blankett för att anmäla eller söka tillstånd för att installera värmepump (PDF, 252 KB)

  Om din anläggning ligger närmare än tio meter från grannes tomtgräns ska du skicka in ett grannyttrande.

  Blankett för grannes yttrande (PDF, 200 KB)

  Om någon del av din anläggning ligger under grannes tomt ska du skicka in ett grannmedgivande.

  Blankett för grannes medgivande (PDF, 207 KB)

  Vänta på skriftligt beslut

  Lämna din anmälan eller ansökan till kommunen senast sex veckor innan du vill påbörja arbetet. Din ansökan måste vara komplett om du ska kunna få ett besked inom sex veckor. Du måste ha ett skriftligt beslut innan du installerar en värmepump.

  Bifoga situationsplan

  Bifoga en situationsplan när du ansöker om tillstånd. Den ska visa fastigheten i en lämplig skala, till exempel 1:1000. Behåll ett exemplar av situationsplan och blankett om det uppkommer frågor. Se till att situationsplanen innehåller:

  • Värmepumpens placering i huset.
  • Borrhålets placering, om det vinklas ska det också framgå riktning och placering av botten på borrhålet.
  • Placering av dricksvattenbrunnar, egna och grannars.
  • Placering av avloppsanläggningar, egna och grannars.
  • Placering av värmepumpsanläggningar, egna och grannars.

  Från kommunkartan kan du hämta en grundkarta och en ritning över din fastighet.

  1. Öppna kartan och skriv in din adress i sökrutan högst upp till vänster
  2. Zooma in så du ser din fastighet
  3. Tryck på skrivarsymbolen högst upp till höger
  4. Välj avancerat
  5. Markera tvinga skala och skriv in till exempel 1000 (för skala 1:1000)
  6. Vid enhet för skalstock ändra till meter om det inte kommer upp automatiskt
  7. Tryck på skriv ut – en pdf-fil skapas som du kan spara eller skriva ut
 5. Vad det kostar

  Avgiften för att söka tillstånd för värmepump för 1–2 hushåll är:

  • 2 420 kronor utanför vattenskyddsområde
  • 3 025 kronor inom vattenskyddsområde.

  Ska du installera en större värmepump för mer än två hushåll betalar du för handläggningstiden. Avgiften är 1 210 kronor per timme.

  Avgiften tas ut även om din anmälan eller ansökan avslås.

  Om du börjar installera en värmepump som du inte har anmält i förväg kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift på mellan 1 000 kronor och 3 000 kronor eller bli dömd för otillåten miljöverksamhet.

 6. Att tänka på

  Förbered placering av brunnen

  Inför installationen ska du:

  • Prata med dina grannar och skicka in grannyttrande om din anläggning placeras närmare än 10 meter från tomtgräns.
  • Prata med dina grannar och skicka in grannmedgivande om en del av din anläggning placeras under grannens tomt.
  • Se till att borrhålet hamnar minst 20 meter från andra energibrunnar.
  • Se till att borrhålet hamnar minst 30 meter från dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar på din egen eller grannes tomt.
  • Anmäla eller ansöka om tillstånd för anläggningen hos kommunen.
  • Anmäla eventuell skrotning av gammal oljecistern till kommunen.

  Du bör prata med dina grannar även om anläggningen placeras mer än 10 meter från fastighetsgränsen.

  Den som borrar ska vara certifierad

  Kommunen ställer krav på att brunnsborraren ska vara certifierad.

  En certifierad brunnsborrare ska följa Normbrunn -16 som beskriver hur borrning av brunnar ska ske. Kraven är framtagna av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samarbete med branschen. I bilaga 2 till Normbrunn -16 finns också ett avsnitt som vänder sig till dig som ska beställa borrning.

  Mer vägledning om borrning och Normbrunn -16 hittar du på sgu.se

  Ytterligare krav

  Borrslam (vatten uppblandat med söndermalt bergmaterial) får inte ledas till dag- eller spillvattensystemet utan att först ha passerat en sedimentationscontainer.

 7. Olika typer av värmepumpar

 8. Vad säger lagen?

  Du kan läsa mer om de lagar och regler som gäller för värmepumpar på riksdagens webbplats. De två lagar som styr är:

 9. Kostnadsfri rådgivning

  Du kan få råd och stöd om bland annat installation av värmepump av kommunens energirådgivare. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri.

  Läs om energi- och klimatrådgivningen 

 10. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande restriktioner minimerar vi antalet personer som är på plats samtidigt och därför kan viss väntetid på ärendena uppstå. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress:

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

 • Fortsatt många bygglovsansökningar till kommunen

  Under pandemin har många satt igång med byggprojekt i sina hem och planerat för nya bostäder. Det har genererat en stor ökning av antalet sökta bygglov till Uppsala kommun. Det höga trycket innebär att det är en längre väntetid än vanligt för att få sitt bygglov beviljat.

 • Uppsala kan bli Årets superkommun

  Uppsala kommun är nominerat till ”Årets Superkommun” av tidningen Dagens Samhälle.

 • Nu släpps programmet till Uppsala klimatvecka 2021

  Maten vi äter, kläderna, resorna och husen vi bor i. Nästan två tredjedelar av Uppsalas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från oss som bor här. Det betyder att vi tillsammans kan göra stor skillnad! Välkommen till Uppsala klimatvecka, 21-27 mars 2021.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs. Att felaktigheter och brister åtgärdas. Att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är därför viktigt att byggnadsnämnden arbetar med tillsyn och ingriper när det finns skäl för det. Tillsyn är också en demokratifråga. Alla regler ska användas på samma sätt i hela landet inom ramen för det större eller mindre bedömningsutrymme som finns i de olika reglerna.