Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Om du vill installera en värmepump för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du få ett skriftligt beslut från kommunen. I vissa fall räcker det med att göra en anmälan, i andra fall ska du söka tillstånd.

  Här får du information om anläggningar som använder bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme.

  Du behöver inte anmäla en luftvärmepump.

 2. Tillstånd krävs inom vattenskyddsområde

  Om du ska installera en värmepump inom kommunens skyddsområde för vattentäkt ska du söka tillstånd.

  Se vattenskyddsområden i Uppsala kommun på karta  

  Större anläggningar

  Om du ska installera en större anläggning (för mer än två hushåll) inom vattenskyddsområdet ska du först söka om dispens från länsstyrelsen. Du måste invänta länsstyrelsens beslut innan du söker tillstånd från kommunen och påbörjar arbetet. Kommunen handlägger inte din ansökan innan du fått dispens.

  Läs om och sök om dispens på lansstyrelsen.se

  Uppsala vatten granskar också känsliga områden

  Ansökningar för värmepumpar inom vattenskyddsområden eller andra känsliga områden granskas också av Uppsala vatten. Uppsala vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen.

 3. Anmälan krävs utanför vattenskyddsområde

  Om du ska installera en värmepump utanför ett vattenskyddsområde ska du anmäla det till kommunen senast sex veckor innan du påbörjar arbetet. 

 4. Tillstånd och anmälan

  Du söker både om tillstånd och anmäler i samma e-tjänst eller blankett.

  Sök via e-tjänst

  Om du föredrar att skicka in informationer med post eller e-post till miljöförvaltningen använder du blanketten:

  Blankett för att anmäla eller söka tillstånd för att installera värmepump (PDF, 308 KB)

  Borrning nära eller under grannens fastighet

  Om din anläggning ligger närmare än tio meter från grannes tomtgräns ska du skicka in ett grannyttrande.

  Blankett för grannes yttrande (PDF, 200 KB)

  Om någon del av din anläggning ligger under grannes tomt ska du skicka in ett grannmedgivande.

  Blankett för grannes medgivande (PDF, 207 KB)

  Vänta på skriftligt beslut

  Lämna din anmälan eller ansökan till kommunen senast sex veckor innan du vill påbörja arbetet. Din ansökan eller anmälan måste vara komplett om du ska kunna få ett besked inom sex veckor. Du måste ha ett skriftligt beslut innan du installerar en värmepump inom vattenskyddsområde.

  Bifoga situationsplan

  Du ska bifoga en situationsplan när du ansöker om tillstånd. Den ska visa fastigheten i en lämplig skala, till exempel 1:1000. Behåll ett exemplar av situationsplan och blankett om det uppkommer frågor. Se till att situationsplanen innehåller:

  • Värmepumpens placering i huset.
  • Borrhålets placering, om det vinklas ska det också framgå riktning och placering av botten på borrhålet.
  • Placering av dricksvattenbrunnar, egna och grannars.
  • Placering av avloppsanläggningar, egna och grannars. Markera både trekammarbrunnar och avloppsanläggningens utsläppspunkt, exempelvis en markbädd eller infiltration.
  • Placering av värmepumpsanläggningar, egna och grannars. Kom ihåg att ta med uppgifter om eventuell gradning.

  Från kommunkartan kan du hämta en grundkarta och en ritning över din fastighet.

  1. Öppna kartan och skriv in din adress i sökrutan högst upp till vänster
  2. Zooma in så du ser din fastighet
  3. Tryck på skrivarsymbolen högst upp till höger
  4. Välj avancerat
  5. Markera tvinga skala och skriv in till exempel 1000 (för skala 1:1000)
  6. Vid enhet för skalstock ändra till meter om det inte kommer upp automatiskt
  7. Tryck på skriv ut – en pdf-fil skapas som du kan spara eller skriva ut
 5. Vad det kostar

  Avgiften för att söka tillstånd för värmepump för 1–2 hushåll är:

  • 2 620 kronor utanför vattenskyddsområde
  • 3 275 kronor inom vattenskyddsområde.

  Ska du installera en större värmepump för mer än två hushåll betalar du för handläggningstiden. Avgiften är 1 310 kronor per timme.

  Avgiften tas ut även om din anmälan eller ansökan avslås.

  Om du börjar installera en värmepump som du inte har anmält i förväg kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift på mellan 1 000 kronor och 3 000 kronor eller bli dömd för otillåten miljöverksamhet.

 6. Att tänka på

  Förbered placering av brunnen

  Inför installationen ska du:

  • Prata med dina grannar och skicka in grannyttrande om din anläggning placeras närmare än 10 meter från tomtgräns.
  • Prata med dina grannar och skicka in grannmedgivande om en del av din anläggning placeras under grannens tomt.
  • Se till att borrhålet hamnar minst 20 meter från andra energibrunnar.
  • Se till att borrhålet hamnar minst 30 meter från dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar på din egen eller grannes tomt.
  • Anmäla eller ansöka om tillstånd för anläggningen hos kommunen.
  • Anmäla eventuell skrotning av gammal oljecistern till kommunen.

  Du bör prata med dina grannar även om anläggningen placeras mer än 10 meter från fastighetsgränsen.

  Den som borrar ska vara certifierad

  Kommunen ställer krav på att brunnsborraren ska vara certifierad.

  En certifierad brunnsborrare ska följa Normbrunn -16 som beskriver hur borrning av brunnar ska ske. Kraven är framtagna av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samarbete med branschen. I bilaga 2 till Normbrunn -16 finns också ett avsnitt som vänder sig till dig som ska beställa borrning.

  Mer vägledning om borrning och Normbrunn -16 hittar du på sgu.se

  Ytterligare krav

  Borrslam (vatten uppblandat med söndermalt bergmaterial) får inte ledas till dag- eller spillvattensystemet utan att först ha passerat en sedimentationscontainer.

 7. Olika typer av värmepumpar

 8. Vad säger lagen?

  Du kan läsa mer om de lagar och regler som gäller för värmepumpar på riksdagens webbplats. De två lagar som styr är:

 9. Kostnadsfri rådgivning

  Du kan få råd och stöd om bland annat installation av värmepump av kommunens energirådgivare. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri.

  Läs om energi- och klimatrådgivningen 

 10. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.