Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala kommun förvaltar donationsstiftelser som det är möjligt att söka pengar från. Stiftelserna delar ut pengar enligt ändamålet för respektive stiftelse, mer information finns nedan under ”vilka sociala donationsstiftelser finns?”. Utdelning av pengar från stiftelserna sker en gång per år.

Ansökningsperioden är stängd. Nästa ansökningsperiod är 1-30 september 2024.

 • Vem som kan ansöka

  För att ansöka om pengar från kommunens donationsstiftelser ska du 

  • vara privatperson
  • vara folkbokförd i Uppsala kommun
  • vara 18 år fyllda vid ansökningstillfället.

  Ansökningsperiod 

  Ansökningsperioden är alltid på hösten. Vi annonserar på webben och på Facebook när ansökningsperioden pågår. Vi tar bara emot ansökningar under ansökningsperioden.

  Tänk på att

  • utdelning från en stiftelse kan påverka utbetalningen av ekonomiskt bistånd och andra förmåner
  • ansökningar tas endast emot via det digitala ansökningsformuläret på uppsala.se
  • bara skicka en ansökan
  • din ansökan gäller för alla stiftelser (du behöver inte ange något stiftelsenamn)
  • vi beviljar endast en ansökan per hushåll
  • vi behandlar inga ansökningar som inte är kompletta
  • vi ger inga förhandsbesked
  • beslut inte går att överklaga.

  Utdelningen varierar år för år

  Stiftelsernas avkastning varierar och utdelning kan endast göras när det finns utdelningsbart kapital. Utdelningsnivån och mängden pengar beror därmed på stiftelsernas avkastning och antalet beviljade ansökningar. 

  Inget ekonomiskt bistånd

  Utdelning från en stiftelse är inte samma sak som ekonomiskt bistånd. Det är inte kommunens pengar som delas ut och du har ingen rättighet att få pengar från en stiftelse eller rätt till ett visst belopp.

  Pengarna tillhör respektive stiftelse och de bedömer själva hur mycket de kan dela ut och vem som kan få ta del av pengarna. Kommunen måste följa stiftelsernas ändamål.

 • Om du blir beviljad pengar kommer information om detta via brev cirka 2–3 veckor innan utbetalning. Om du i stället får avslag får du ett brev som informerar om detta. Utbetalningen sätts in på ditt bankkonto i mitten av december. Utbetalning via utbetalningsavi är inte möjlig.

  Beslutad utdelning återgår till stiftelsen ifall personen som har erhållit utdelning inte hittas eller uppger rätt bankuppgifter inom tre månader från att brev om beviljad utdelning skickas.

 • På följande platser finns datorer som du kan använda.

  Bibliotek

  • Almungebiblioteket
  • Björklingebiblioteket
  • Bälingebiblioteket
  • Gottsundabiblioteket
  • Gränbystadens bibliotek
  • Vattholmabiblioteket
  • Stadsbiblioteket
  • Stenhagenbiblioteket
  • Storvretabiblioteket
  • Sävjabiblioteket

  Se bibliotekens öppettider och adresser (bibliotekuppsala.se).

  Utbildnings- och jobbcenter

  Kontaktcenter

  Stadshuset, Stadshusgatan 2

  Se Kontaktcenters öppettider.

  Servicepunkter

  Servicepunkterna i Uppsala kommun

 • Förbered gärna följande uppgifter innan du fyller i ansökningsformuläret:

  • beskriv vad pengarna ska användas till
  • motivera kortfattat din ansökan
  • hushållets sammanlagda inkomster per månad efter skatt (lön/pension/sjukbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag, studiebidrag, underhållsstöd, aktivitetsstöd, försörjningsstöd, annan inkomst)
  • hushållets sammanlagda kostnader per månad (hyra, el/värme/vatten, övriga kostnader till exempel mat, kläder med mera)
  • clearingnummer och kontonummer till ditt bankkonto.
 • Stiftelsens namn Vad delar stiftelsen ut till?
  Arbetarbostadsstiftelsen Till behövande personer bosatta i Uppsala kommun för boendekostnader, till exempel hyreskostnad.
  Augusta och Per August Petterssons stiftelse Till vård och underhåll av kommunens behövande, i första hand boende i det geografiska område som utgjorde Åkerby kommun vid donationstillfället, i andra hand boende i Uppsala kommun.
 • Har du frågor, kontakta oss via donationsstiftelsen@uppsala.se.

Kontakta Kontaktcenter

Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med viss verksamhet eller person.

Kontakta Uppsala kommun.

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2 i Uppsala
Postadress:
Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala