Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Söka skola i skolvalet

  Om skolvalet

  Skolvalsperioden är i januari-maj för antagning till höstterminens skolstart.

  Du gör en ansökan i skolvalet om du har ett barn som:

  • ska börja förskoleklass till hösten.
  • går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan och nästa årskurs inte finns där.

  Skolval gör du i e-tjänsten Mitt skolval, även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

  Det är skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år.

  Kommunala grundskolor i Uppsala kan inte erbjuda femåringar plats i förskoleklass.

  Inför ett skolval får du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra.

  Du söker skola i e-tjänsten Mitt skolval

  För att logga in och göra din ansökan i e-tjänsten Mitt Skolval behöver du mobilt bankID. Du kan se din ansökan under hela ansökningsperioden. Om du inte har mobilt bankID kan du kontakta våra handläggare på antagning grundskola, antagning.grundskola@uppsala.se, för att få hjälp med ansökan. 

  Har du problem att logga in kontakta antagning.grundskola@uppsala.se  eller på telefon 0771-727 001. 

  Observera att e-tjänsten Mitt skolval kan fungera sämre i vissa webbläsare som Internet Explorer. 

  Hitta skolor

  Se alla skolor i en lista, hitta kontaktuppgifter och länkar till skolornas webbsidor och se vem som driver skolorna. Här finns också länk till en karta över skolorna.

  Se alla skolorna

 2. Antagningsprinciper

  Till kommunal grundskola

  De placeringsregler som beskrivs för kommunal grundskola gäller för placeringsbeslut som fattas före 18 augusti. Efter 18 augusti träder flera förändringar av regler i kraft, bland annat regler om syskonförtur för elever i förskoleklass till och med årskurs 3.

  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn. Vi hanterar även bytesansökningar utifrån relativ närhet.

  Läs om antagningsprincip om relativ närhet. 

  Läs om Uppsala kommuns regler för antagning till förskoleklass och grundskola

  Till fristående grundskola

  Vill du söka till en fristående skola kontaktar du dem om du har frågor om deras antagningsprinciper och för att ställa dig i kö. Du behöver även lämna in din ansökan här.

 3. Du som flyttar till eller inom Uppsala

  Om du och ditt barn flyttar till eller inom Uppsala och du vill att ditt barn ska få en skolplacering i Uppsala kommun måste du kunna styrka ditt skolval med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt. Datum för inflytt ska finnas med i kontraktet. Säljarens personuppgifter ska maskas på kontraktet. Skicka kopia på kontraktet och ditt barns namn till antagning grundskola. Sök skolplats i god tid, gärna två månader innan skolstart. Ansöker du under bytesperioderna ska du skicka in kontraktet inom bytesperioden. Flyttanmälan ska göras om man ska flytta innan eller i samband med skolstart. 

  Om bostadskontraktet avser hyra av bostad i andra hand behöver bostadskontraktet kompletteras med ett beslut från hyresvärden om att andrahandsuthyrningen är godkänd av dem. För hyra i andra hand eller som inneboende i privatbostad måste kontraktet kompletteras med en kvittens från Skatteverket på folkbokföringsändring. Om detta inte är möjligt att göra, tex. för att familjen för närvarande är boende utomlands, kontakta Antagning grundskola.

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning. Om Skatteverket finner att du är felregistrerad kan du dömas för folkbokföringsbrott med böter eller fängelse i upp till sex månader eller två år beroende på hur grovt brottet räknas. Lagen trädde i kraft 1 juli 2018.

  Läs om folkbokföringslagen

 4. Du som bor i annan kommun

  Om du bor i en annan kommun och söker kommunal skola i Uppsala kommun kommer din ansökan att behandlas sist, efter ansökningar från boende i Uppsala kommun.

  På grund av att Uppsala kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall.

 5. Resa till och från skola

  I Uppsala kommun finns två former av resor för elever som bor på ett visst avstånd från sin skola. Den ena formen är något som Uppsala kommun tagit initiativ till och ger eleverna, en elevresa. Den andra regleras av skollagen och är en skolskjuts.

  Villkoren för att få elevresa respektive skolskjuts skiljer sig åt. Om resor är en viktig fråga för dig när du väljer skola för ditt barn bör du sätta dig in i reglerna för att bättre kunna bedöma vad valet av skola innebär. Det kan till exempel handla om avstånd till skolor, bostadens närhet till ordinarie busslinjer eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning,

  Läs om att resa till och från skolan.

  Läs om vad ett skolskjutsområde är och se skolskjutskarta.

  När du söker skolskjutsområden i kartan, tänk då på att först av allt markera det läsår din ansökan gäller eftersom det till exempel kan tillkomma skolor mot ett tidigare år.

 6. Sök fritidshem eller fritidsklubb

  Om du har behov av fritidshem inför skolstart, sök direkt när du fått besked om skolplacering. Senast 30 juni behöver din ansökan vara inlämnad för att ditt barn ska hinna få en plats inför skolstart.

  Skolbarn har rätt till fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar.

  Från 1 januari 2020 har barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30. Däremot inte innan skoldagen börjar eller under skollov.

  Du ansöker i kommunens e-tjänst eBarnUngdom. Där får du också svar på din ansökan.

  Du kan söka fritidsklubb för barn som går i årskurs 4–6.

  Läs om regler och sök plats på fritidshem eller fritidsklubb.

 7. Klagomål eller synpunkt

  Om du har ett klagomål eller en synpunkt som gäller antagning kan du skicka in det genom att följa instruktionerna här nedan. Du kommer då få ett svar från lämplig tjänsteperson inom kommunen.

  Lämna synpunkter eller klagomål på grundskolan

  Ett klagomål är inte detsamma som ett överklagande. Om du i klagomålet skriver att du överklagar beslutet kommer det hanteras som ett överklagande enligt nedan.

 8. Överklaga skolplacering

  Alla skolplaceringar bygger på kommunens regler som är beslutade av utbildningsnämnden. Att du inte kan få den skola du vill ha beror antingen på att skolan inte haft möjlighet att ta emot någon ny elev eller att ditt barn inte haft rätt till de lediga platser som uppstått utifrån kommunens regler.

  Om du får ett avslag på en ansökan om skolplacering eller inte får den plats du önskat och vill överklaga det ska du följa den överklagandehänvisning som står i ditt beslut.

  Det är Skolväsendets överklagandenämnd som prövar de skolplaceringsöverklaganden som kommunen får in. I de fall vårdnadshavare anger att de vill överklaga ett beslut om skolplacering skickar antagningen vidare skrivelsen till Skolväsendets överklagandenämnd, om överklagandet inkommit i rätt tid.

  Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet som är skild från Uppsala kommun. Har du frågor om handläggningen av ditt överklagande och när beslutet kommer ska du vända dig till  Skolväsendets överklagandenämnd .

 9. Kontakt

  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola.

  Du kan även få hjälp med enklare ärenden av Kontaktcenter, Stationsgatan 12, telefon: 018-727 00 00. Du kan till exempel få information om hur man gör en ansökan till grundskola och fritidshem, hjälp med hur du gör ett byte av skola och fritidshem, och hur du kan lägga in och ändra inkomst.

  Telefon:
  Telefon: 0771-72 70 01, menyval 2 för fritidshem, menyval 3 för grundskola, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30.
  Postadress:
  Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Årets rektor 2021 – Gabriella på Stordammens skola tog silvermedaljen

  Årets bästa rektor 2021 har utsetts. Det är Lärarförbundet som står bakom priset och totalt 26 skolledare nominerades och tre gick till final. En av finalisterna var Gabriella Ekström Filipsson, Uppsala.

 • Klart för byggandet av Rosendals skola

  Uppsala kommun arbetar för att möta upp behovet av fler grundskoleplatser. Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov till Rosendals skola och att skicka ut detaljplanen för Uppsävja förskola på samråd. Detaljplanen omfattar även byggandet av en skola.

 • Vaccination av 12-15-åringar startar den 11 oktober

  Nu är det klart att Region Uppsala börjar vaccinera 12-15-åringar mot covid-19 den 11 oktober. Till att börja med kommer barnen tillsammans med sina vårdnadshavare att erbjudas att boka tid eller komma på drop-in.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.