Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Skolvalet för förskoleklass och grundskola är öppet 10–31 januari 2024. Sök flera skolor. Då är möjligheten större att ditt barn får plats på en skola som du önskar.

  Innan du söker skola för ditt barn, ta reda på det du vill veta om olika skolor, gå på öppet hus och läs om reglerna för skolvalet. 

 2. Sök skola i skolvalet

  Skolvalet är öppet 10–31 januari 2024. Du söker grundskola till läsåret 2024/2025 som börjar 20 augusti 2024.

  Du ska söka skola om ditt barn:

  • ska börja i förskoleklass
  • går sista årskursen i en skola där nästa årskurs (4, 6 eller 7) inte finns.

  Du kan också söka skola om du:

  • flyttar till Uppsala kommun och ditt barn ska börja grundskola här
  • önskar byta grundskola i Uppsala kommun.

  Sök skola i e-tjänst

  Du behöver bank-id för att använda e-tjänsten. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda godkänna ansökan. En av barnets vårdnadshavare gör ansökan och den andra vårdnadshavaren godkänner den.

  Sök skola i e-tjänst

  Har du problem att göra din ansökan?

  Vi rekommenderar webbläsaren Chrome och att göra din ansökan via en dator.

  Du kan få hjälp med din ansökan

  Du som vårdnadshavare kan få hjälp att göra din ansökan i kommunens Kontaktcenter på Stadshusgatan 2 under skolvalsperioden.

  Gör ett aktivt skolval

  Det är viktigt att du gör ett aktivt skolval. Det ökar möjligheten att få en skola som du önskar för ditt barn. Du kan söka så många skolor du vill.

  Om du inte gör ett val eller om ditt barn inte får plats i en skola som du har sökt, får ditt barn plats i en kommunal skola så nära hemmet som möjligt. I fösta hand inom ditt skolskjutsområde.

  Du behöver inte bekräfta skolplaceringen

  I skolvalet gäller direktplacering. Det betyder att när du får besked om skolplacering behöver du inte bekräfta att du vill ha platsen.

  Du får besked om ditt barns skolplacering via mejl. Beskedet får du 12 mars. Du kan också logga in i e-tjänsten och se din placering.

  Du som flyttar till eller inom Uppsala

  Flyttar du och ditt barn till eller inom Uppsala kommun och söker plats på en kommunal skola ska du bifoga en kopia av ditt köpes- eller hyreskontrakt. Du bifogar kontraktet i e-tjänsten när du gör din ansökan. Du ska vara folkbokförd där du bor, där du regelbundet har din dygnsvila.

  Läs om vad som gäller för bostadskontrakt om du flyttar till eller i Uppsala

  Du som bor i en annan kommun

  Vi tar bara i undantagsfall emot elever som bor i andra kommuner. Om du bor i en annan kommun och söker kommunal skola i Uppsala behandlas din ansökan efter att skolvalet är genomfört 30 april. Uppsala kommun kommer att begära in ett yttrande från din hemkommun. Därefter får du besked.

 3. Tips innan du söker skola

  Det finns några saker att göra innan du söker skola till ditt barn.

  Läs om och jämför skolor

  Du kan hitta och jämföra skolor och se dem på en karta.

  Hitta och jämför grundskolor

  Se karta över grundskolor och skolskjutsområden för läsåret 2024/2025

  Gå på öppet hus

  Många skolor har öppet hus i november, december och januari. Då kan du och ditt barn besöka skolorna som ni är intresserade av. Läs om skolorna och om öppet hus på skolornas webbplatser.

  Se en film om hur skolvalet går till

   

  Läs om regler för skolvalet

  Kommunala skolor och fristående skolor har olika antagningsregler.

  Antagningsregler för kommunal grundskola

  Syskonförtur gäller för barn som söker till förskoleklass–årskurs 3 som har syskon som går i förskoleklass–årskurs 3 nästa läsår 2024/2025. Med syskon menas barn som är folkbokförda i samma hushåll.

  Kommunen använder relativ närhet för skolplaceringar.

  Läs om reglerna för antagning till förskoleklass och grundskola

  Läs om hur vi mäter avstånd och om regler för relativ närhet

  Antagningsregler för fristående grundskola

  Om du söker plats på en fristående skola ska du fråga skolan om deras kö- och antagningsregler. Du behöver söka plats både hos den fristående skolan och i samma e-tjänst Mitt skolval som för kommunal grundskola.

  Skolplikt

  Ditt barn har skolplikt från det år barnet fyller sex år. Kommunala grundskolor i Uppsala erbjuder inte yngre barn plats i förskoleklass.

  Skolskjuts

  Om ditt barn behöver skolskjuts ska du söka en kommunal skola i ditt skolskjutsområde. Skriv in din adress i kartan så hittar du ditt skolskjutsområde. Om du väljer en annan skola kan ditt barn ha rätt till kostnadsfria resor med lokaltrafik.

  Se karta över grundskolor och skolskjutsområden för läsåret 2024/2025

 4. När du fått besked om skolplacering

  Sök fritidshem eller fritidsklubb

  Skolbarn har rätt till fritidshem om vårdnadshavare arbetar eller studerar. Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande har rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30, men inte innan skoldagen börjar eller under skollov. Du kan söka fritidsklubb för barn som går i årskurs 4 till 6.

  Du kan söka fritidsplats för ditt barn när du fått besked om vilken skola ditt barn ska gå i. Beskedet kommer 12 mars. Om du har gjort ett byte i skolvalet och fått en ny skolplacering ska du söka ny fritidsplats.

  Sök i god tid. Senast 15 juni 2024 måste din ansökan vara inlämnad för att ditt barn ska få en plats till skolstart.

  Läs om regler och sök plats på fritidshem (förskoleklass–årskurs 6)

  Läs om regler och sök plats på fritidsklubb (årskurs 4–6)

  Resor till och från skolan

  Elever som har långt till skolan kan få elevresa eller skolskjuts.

  Läs om att resa till och från skolan

  Läs om vad ett skolskjutsområde är och se skolskjutskarta

  Besöksdag på skolorna

  Många skolor har en besöksdag för blivande elever. För elever som ska börja i förskoleklass får vårdnadshavare information om datum för besöksdag från mottagande skola. Elever i andra årskurser får information från sin nuvarande skola. Fristående skolor har egna besöksdagar.

  Skolvalets bytesperiod

  Om du inte är nöjd med den placering du har fått för ditt barn kan du ansöka om att byta skola. Du kan ansöka om byte 21–31 mars 2024. Tänk på att om du gör ett byte under skolvalets bytesperiod och får plats på ny skola förlorar du den ursprungliga skolplatsen. Du får besked senast 30 april.

  Lämna synpunkter eller överklaga

  Skolplaceringar följer kommunens regler. Utbildningsnämnden beslutar om reglerna. Om du inte kan få plats på den skola du vill beror på att skolan inte kan ta emot en ny elev eller att ditt barn inte har rätt till ledig plats enligt reglerna.

  Lämna synpunkter

  Du kan lämna synpunkter på antagning genom att skicka e-post till synpunkterskolval@uppsala.se

  Du får svar från en tjänsteperson i kommunen. En synpunkt är inte samma som ett överklagande. Om du i synpunkten skriver att du överklagar beslutet hanteras det som ett överklagande.

  Överklaga skolplacering

  Om du får ett avslag på en ansökan om skolplacering så kan du överklaga beslutet. Följ instruktionen som finns i ditt beslut.

  Om du som vårdnadshavare överklagar ett beslut skickar kommunen vidare ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd. Du måste skicka in överklagan i tid för att ditt ärende ska prövas. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under överklagandet för att det ska vara giltigt.

  Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende myndighet. Om du har frågor om ditt överklagande och beslutet ska du vända dig till dem.

  Läs om och kontakta Skolväsendets överklagandenämnd

 5. Kontakt

  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola och förskoleklass. Du kan också få hjälp av Kontaktcenter med att hitta och ansöka om skola. Kontaktcenter finns i Stadshuset på Stadshusgatan 2. 
  Se Kontaktcenters öppettider

  Avvikande öppettider: Telefonen är stängd mellan 8-26 juli.

  Telefon

  0771-72 70 01

  Menyval 3 för grundskola, menyval 2 för fritidshem.
  Telefontid: måndagar och onsdagar 9.30-11.30.

  E-post

  antagning.grundskola@uppsala.se

  Postadress

  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola
  753 75 Uppsala

Nyheter om grundskola och fritidshem

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.

Så arbetar vi med grundskola och fritidshem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.