Studera utomlands

Internationell studie- och yrkesvägledning

Om du behöver vägledning kring studier utomlands kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola. 

Svensk skola utomlands

Om du vill läsa enligt svensk läroplan och kunna tillgodoräkna dig dina studier när du kommer tillbaka till en svensk skola så kan du läsa på svenska utlandsskolor.

Finansiering av studier 

Utbildningsnämnden har beslutat att inte förlänga avtalen med utlandsskolorna efter läsåret 2015/2016. Det betyder att du som är folkbokförd i Uppsala kommun själv måste finansiera dina studier om du vill läsa på Svenska skolan utomlands från och med läsåret 2016/2017.  
Läs beslutet om revidering av särskilda satsningar inom gymnasieskolan i utbildningsnämndens protokoll från 22 april 2015

Uppsala kommun betalar inte någon ersättning för skolgång utomlands.

Du som inte är skriven i Uppsala kommun behöver kontakta din hemkommun för att ta reda på vad som gäller för dig. Läs mer om svenska utlandsskolor på skolverkets webbplats

Fler alternativ till utlandsstudier

Universitets- och högskolerådet (UHR) erbjuder tre stipendieprogram för gymnasieelever i årskurs 1 och 2. Läs om ettårsprogrammen på www.utbyten.se.

Flera organisationer ordnar studieår utomlands för gymnasieelever. Sök på Internet efter "utbytesår" och "high school år" för att hitta information.

Grund- och gymnasiestudier på distans

Om du befinner dig utomlands kan du läsa grundskola samt vissa gymnasieprogram på distans. Du kan vända dig till din studie- och yrkesvägledare för att få hjälp. Läs mer om distansstudier på skolverkets webbplats

Praktik utomlands under gymnasiet

Det finns möjlighet för dig som studerar på ett yrkesförberedande program att genomföra praktik utomlands, förutsatt att din skola deltar i någon av UHRs praktikprogram. Läs mer om praktikprogrammen här.

Finansiering av utlandsstudier

Läs om studiemedel, stipendier och stipendiekonsulter på studera.nu.

Kontakt för information om finansiering av studier utomlands