Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ansök om tillfälligt personnummer

Fyll i uppgifter om alla familjemedlemmar. Skriv in hela personnumret för de familjemedlemmar som redan har ett svenskt personnummer.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Vårdnadshavare 1

Kön *
Finns fler vårdnadshavare? *
Adress vårdnadshavare 2
Kön *
Samma adressuppgifter som vårdnadshavare 1 *
Adress vårdnadshavare 2

Barn 1

Kön * Välj ett alternativ
Barnet har samma adressuppgifter som vårdnadshavare 1 *
Adress barn 1
Vill du ansöka för ett andra barn? *
Barn 2
Kön *
Barnet har samma adressuppgifter som vårdnadshavare 1 *
Adress barn 2
Vill du ansöka för ett tredje barn? *
Barn 3
Kön *
Barnet har samma adressuppgifter som vårdnadshavare 1 *
Adress barn 3
Vill du ansöka för ett fjärde barn? *
Barn 4
Kön *
Barnet har samma adressuppgifter som vårdnadshavare 1 *
Adress barn 4
Är familjen asylsökande? *

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att hantera ansökan om tillfälligt personnummer. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.