Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Utökad vistelsetid i förskola eller fritidshem under föräldraledighet

Du kan ansöka om fler timmar (utökad vistelsetid, omsorgstid) i förskola eller fritidshem om du ska arbeta eller studera under din föräldraledighet. Du kan bara ansöka om mer tid om omfattningen av din sysselsättning inklusive restid är mer än 20 timmar per vecka.

Fyll i formuläret och bifoga intyg från skola, arbetsplats eller praktikplats som styrker den grund för placering som din ansökan avser. Intygen ska vara signerade av din arbetsgivare. Om vårdnadshavarna bor ihop krävs intyg för båda.

Fyll i formuläret och bifoga intyg 

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Uppgifter om barnet
Ange namnet på den förskola eller skola som barnet går i.
Ange personnummer som ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Ange namnet på den förskola eller skola som barnet går i.
Ange personnummer som ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Ange namnet på den förskola eller skola som barnet går i.
Ange personnummer som ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Ange namnet på den förskola eller skola som barnet går i.
Ange personnummer som ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Uppgifter om vårdnadshavare
Ange personnummer som ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Ange personnummer som ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Grund för placering under föräldraledighet

Du kan bara ansöka om mer tid om omfattningen av din sysselsättning inklusive restid är mer än 20 timmar per vecka.

Du kan ange flera alternativ, sätt kommatecken mellan alternativen.
Du kan ange flera alternativ, sätt kommatecken mellan alternativen.
Du kan ange flera alternativ, sätt kommatecken mellan alternativen.
Ange antal timmar per vecka
Önskad period för utökad omsorgstid
Här ger du en kort beskrivning där du anger orsak till sökt omsorgstid, vilken vårdnadshavare som arbetar eller studerar under sin föräldraledighet, vilka veckodagar eller tillfällen ansökan avser, och tider för lämning och hämtning.
Bifoga intyg från skola, arbetsgivare eller praktikplats

I intyget ska det framgå att du eller ni studerar, är i tjänst eller praktiserar under perioden som ansökan avser. I intyget ska det också finnas information om:

  • Namn på företag eller skola där vårdnadshavaren studerar, arbetar eller praktiserar.
  • Omfattning av studier, arbete eller praktik.
  • Schema eller arbetstider för studier, arbete eller praktik.

Om vårdnadshavarna bor ihop krävs intyg för båda.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera din ansökan om utökad omsorgstid.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Kontakta antagning för förskola och fritids

Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2. Där kan du få hjälp med ärenden som gäller antagning till förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Till exempel: hjälp med att hitta förskola och fritidshem, söka till en förskola och ändra inkomstuppgift. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan vi hjälpa dig på plats.

Öppettider Kontaktcenter

Telefon:
0771-727 001, menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem och menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30. Måndag, onsdag och fredag, 9-13 och 13.30-16, har du möjlighet att få hjälp av en handläggare i Kontaktcenter.
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
antagning förskola
753 75 Uppsala