Servicepunkter

 1. Förbättrad landsbygdsservice


  Med stöd av Tillväxtverket har kommunen som projekt att förbättra servicen på landsbygderna, genom att etablera så kallade servicepunkter. Projektet är ett led i att förverkliga kommunens landsbygdsprogram med målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Läs mer om kommunens landsbygdsprogram.

  Tillväxtverkets stöd är på cirka 3,5 miljoner kronor och löper till och med 30 juni 2020, men kommunen, som medfinansierar projektet, har som ambition att fortsätta att stötta och utveckla servicepunkterna.

  Projektet sytar också till en ny samverkansform mellan offentlig och kommersiell sektor för bättre service på landsbygden. I projektet ingår att ta reda på vilka behov som finns i respektive bygd och se över vilka olika serviceslag som bör ingå i en gemensam definition av en servicepunkt i Uppsala. Det handlar också om att skapa nya mötesplatser. Fokus i projektet är kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror, post, apotek, betaltjänster och drivmedel.

  Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.

  Fäll ihop
 2. Etablerade servicepunkter


  Information med anledning av coronaviruset

  Som tidigare kan du få kassar plockade och hemkörda i Oxsätra-Åkerlänna med omnejd. Utkörning sker klockan 12.00-14.00, tisdagar och torsdagar. Du kan också hämta matkassen på lastkajen, mot faktura.

  Beställ senast 12.00 samma dag på telefon 018-35 61 11 eller e-post oxsatrahandlarn@gmail.com.

  Hos Handlarn i Oxsätra kan du

  • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
  • använda datorn för att göra ärenden
  • träffas i caféhörnan
  • tanka bilen.

  Butiken erbjuder även inköp av livsmedel och är ombud för Systembolaget och Apoteket.

  Adress: Oxsätra 29, Bälinge

  Kontaktuppgifter
  Lokala projektledaren
  E-post: gerth.suber@hotmail.com
  Telefon: 076-105 60 22

   

  På Ica Knuten i Knutby kan du

  • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
  • använda datorn för att göra ärenden
  • träffas i caféhörnan.

  Butiken erbjuder även inköp av livsmedel, är post- och spelombud samt ombud för Systembolaget och Apoteket.

  Kontaktuppgifter
  Lokala projektledaren
  E-post: micke@knutby.nu
  Telefon: 070-576 01 80

  Information med anledning av coronaviruset

  Extraöppet 08.00-09.00 för de som är riskgrupp. Möjligt att få kassar plockade och hemkörda. Beställ på telefon 018-31 20 04.

  På Tempo i Vattholma kan du

  • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
  • via informationsskärm ta del av vad som är på gång i Vattholma med omnejd
  • använda datorn för att göra ärenden
  • träffas i caféhörnan.

  Butiken erbjuder även inköp av livsmedel, paketutlämning via DHL, Bring, Schenker samt är ombud för Postnord, Apoteket, Systembolaget och UL.

  I direkt anslutning till butiken finns bibliotek (öppet system), återvinningscontainrar och gasolautomatstation.

  Adress: Malmvågsvägen 7, Vattholma

  Kontaktuppgifter
  Lokal projektledare
  E-post: rut.bostrom@gmail.com
  Telefon: 072-558 12 82 

  Information med anledning av coronaviruset

  Alla träffar är inställda tills vidare (stickcafé, möten, coworking med mera). I övrigt är lanthandeln öppet som vanligt.

  På Tuna lanthandel kan du

  • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
  • använda datorn för att göra ärenden
  • träffas i caféhörnan
  • ta del av olika aktiviteter som hålls i servicepunkten. För mer information om aktiviteter, kontakta Tunas projektledare på telefon 070-558 12 82 eller via e-post rut.bostrom@gmail.com.

  Butiken erbjuder även inköp av livsmedel.

  Adress: Börsta, Alunda

  På servicepunkten i Vänge kan du 

  • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
  • använda datorn för att göra ärenden
  • träffas i kaféhörnan.

  Butiken erbjuder inköp av livsmedel och är Postnord- och apoteksombud.

  Adress: SH-macken, Gamla Salavägen 16, 740 20 Vänge

  Kontaktuppgifter 
  Lokal projektledare
  E-post: b.malab@gmail.com
  Telefon: 070-819 44 39

  Fäll ihop
 3. Utveckling av servicepunkter


  Ett antal nya servicepunkter planeras under 2020, bland annat i Järlåsa.

  Lokala samarbetspartner och projektledare

  I projektet ingår att hitta och stötta tio lokala samarbetspartner som kan få ekonomisk kompensation för att skapa en servicepunkt. I det kan ingå att delprojektleda arbetet med att mobilisera, ta fram och etablera den lokala servicepunkten. Som projektledare får du ersättning för att arbeta med att etablera en servicepunkt i samverkan med handlaren på orten. Din uppgift är att samla bygden och bidra med det lokala perspektivet.

  Just nu letar Uppsala kommun efter en lokal projektledare i Länna.

  Är du intresserad av att vara projektledare eller har du en idé för hur servicepunkterna kan bidra till ökad service på din ort?

  Kontakta Uppsala kommuns projektledare Yasmine Fröbom, via e-post yasmine.frobom@uppsala.se eller på telefon 018-727 22 02. Eller kontakta projektledare på respektive servicepunkt och ort (se lista nedan).

  Berörda orter

  Projektet tar ett helhetsgrepp över hela kommunen men Tillväxtverkets stöd är begränsat till satsningar i orter som endast innehar en butik och befolkning under 3 000 invånare.

  Vattholma
  Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
  E-post: ake.clason@telia.com
  Telefon: 070-662 76 07

  Skyttorp
  Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
  E-post: elvira.brev@hotmail.com
  Telefon: 070-782 11 64 

  Järlåsa
  Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
  E-post: berger.maria@gmail.com
  Telefon: 073-525 21 23

  Bälinge 
  Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
  E-post: louise.wahlin@gmail.com
  Telefon: 070-495 35 14

  Länna
  Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
  E-post: kornelia.ai.johansson@gmail.com

  Fäll ihop
 4. Igenkänning


  Alla servicepunkter har den gröna service-skylten på sin byggnad. Du vet att du hittat rätt när du ser denna.  

  Servicepunkters logotype som finns på dess byggnader

  Fäll ihop
 5. Europeiska jordbruksfonden


  Stödet finansieras delvis av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden 16.2, 6b. Statens jordbruksverk är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet. 

  Europeiska jordbruksfondens logotyp

   

  Fäll ihop