Servicepunkter

Kommunen har fått ett projektstöd av Tillväxtverket på cirka 3,5 miljoner kronor för att förbättra servicen på landsbygderna genom att etablera så kallade servicepunkter. Kommunen medfinansierar projektet med cirka 900 000 kronor. Tillväxtverkets stöd löper till och med 30 juni 2020, men kommunen har som ambition att fortsätta att stötta och utveckla servicepunkterna. Projektet är ett led i att förverkliga Uppsala kommuns landsbygdsprogram med målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Läs om landsbygdsprogrammet.

Projektet sytar också till en ny samverkansform mellan offentlig och kommersiell sektor för bättre service på landsbygden. I projektet ingår att ta reda på vilka behov som finns i respektive bygd och se över vilka olika serviceslag som bör ingå i en gemensam definition av en servicepunkt i Uppsala. Det handlar också om att skapa nya mötesplatser. Fokus i projektet är kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror, post, apotek, betaltjänster och drivmedel. 

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.

 

 Ser du en skylt som denna på byggnaden har du kommit till en servicepunkt!

 Servicepunk logo

 

Etablerade servicepunkter

Handlarn i Oxsätra 

Där kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan.

Dessutom erbjuder butiken inköp av livsmedel och är ombud för Systembolaget och Apoteket.

Ica Knuten i Knutby

Där kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan.

Butiken erbjuder inköp av livsmedel och är post- och spelombud samt ombud för Systembolaget och Apoteket.

Tempo i Vattholma

Där kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • via informationsskärm ta del av vad som är på gång i Vattholma med omnejd
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan.

Butiken erbjuder inköp av livsmedel, paketutlämning via DHL, Bring, Schenker samt är ombud för Postnord, Apoteket, Systembolaget och UL.
I direkt anslutning till butiken finns bibliotek (öppet system), återvinningscontainrar och gasolautomatstation.

Tuna Lanthandel

Där kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan
 • ta del av olika aktiviteter som hålls i servicepunkten. För mer information om dessa, vänligen kontakta Tunas projektledare (se nedan).

Dessutom erbjuder butiken inköp av livsmedel.

Fler servicepunkter 2020

Projektet är uppdelat i flera faser. Sedan 2017 har kommunen tillsammans med lokala företagare och föreningar kommit fram till vad varje servicepunkt ska innehålla. Det utreder vi främst genom att undersöka närboendes behov genom dialog, vilket innebär att de olika servicepunkterna inte kommer att innehålla exakt samma service. 

Under 2020 planerar kommunen att lägga grunden för ett antal nya servicepunkter, bland annat i Järlåsa och Vänge, utöver de fyra som redan finns i Oxsätra, Knutby, Vattholma och Tuna. Ett mål är att servicepunkterna ska leda till en ny samverkansform mellan offentlig och privat sektor som främjar tillgängligheten till kommersiell service för företag och medborgare.

Presentationer från möten

Se presentation från mötet i Bälinge bygdegård 28 maj. (PDF, 783 KB)

Lokala samarbetspartner

I projektet ingår det att hitta och stötta tio lokala samarbetspartner som kan få ekonomisk kompensation i projektet för att skapa en servicepunkt. I det kan det ingå att delprojektleda arbetet med att mobilisera, ta fram och etablera den lokala servicepunkten.

Platser som berörs av projektet

Projektet tar ett helhetsgrepp över hela kommunen men Tillväxtverket stöder inte satsningar i orter med två butiker eller med befolkning över 3 000 invånare.

I följande orter pågår arbete med servicepunktsprojektet via lokala projektledare:

Knutby
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: micke@knutby.nu
Telefon: 070-576 01 80

Oxsätra–Åkerlänna
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: gerth.suber@hotmail.com
Telefon: 076-105 60 22

Vattholma
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: ake.clason@telia.com
Telefon: 070-662 76 07

Skyttorp
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: elvira.brev@hotmail.com
Telefon: 070-782 11 64 

Järlåsa
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: berger.maria@gmail.com
Telefon: 073-525 21 23

Vänge 
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: rosemarie.lewicki@gmail.com
Telefon: 076-855 13 00

Bälinge 
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: louise.wahlin@gmail.com
Telefon: 070-495 35 14

Länna
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: kornelia.ai.johansson@gmail.com

Tuna
Kontaktuppgifter till den lokala projektledaren:
E-post: rut.bostrom@gmail.com
Telefon: 072-558 12 82 

 

Söker projektledare i Länna

Just nu letar Uppsala kommun efter en ny lokal projektledare i Länna. Som projektledare får du ersättning för att arbeta med att etablera en servicepunkt i samverkan med handlaren på orten. Din uppgift är att samla bygden och bidra med det lokala perspektivet.

Är du intresserad av att vara projektledare eller har du en idé för hur servicepunkterna kan bidra till ökad service på din ort?

Kontakta Uppsala kommuns projektledare Yasmine Fröbom, yasmine.frobom@uppsala.se, telefon 018-727 22 02 eller projektledare på respektive servicepunkt och ort.

 

Europeiska jordbruksfonden

Stödet finansieras delvis av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden 16.2, 6b. Statens jordbruksverk är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet. 

 Europeiska jordbruksfonden