Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala kommuns servicepunkter

För att stärka servicen på landsbygderna kommunen tillsammans med företag och föreningar infört så kallade servicepunkter. Idag finns de på nio platser och är en viktig lokal service för de som verkar och bor i området.

Ett prioriterat utvecklingsområde i Uppsala kommuns landsbygdsprogram är service och infrastruktur. Det handlar bland annat om att förbättra servicen på landsbygderna där det idag råder viss brist på grundläggande service.

Förbättringen görs genom nya servicelösningar på landsbygderna. Bakom dem står både privata och offentliga aktörer som tillsammans går ihop för att få tillräcklig kvalitet och ekonomi i de tjänster man erbjuder, trots ett begränsat befolkningsunderlag.

Nio servicepunkter i kommunen

Ett exempel på detta är servicepunkterna som idag finns på nio platser i kommunen. Initialt var servicepunkterna ett pilotprojekt som initierades av Uppsala kommun med hjälp av regionala medel från Tillväxtverket för att medverka till detta.

Etablerade servicepunkter

Hos Handlar'n i Järlåsa kan du

 • ta del av kommunal och lokal information via infoskärm och datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden, broschyrställ, visitkortställ
 • träffas i caféhörnan.
 • få kontakt med lokalt näringsliv genom visitkortsställ
 • lämna förslag på förbättring av service.

Butiken erbjuder även inköp av drivmedel och dagligvaror.

Adress: Handlar’n i Järlåsa, Salavägen 6, 744 96 Järlåsa

Kontaktuppgifter

Ansvarig kontaktperson

E-post: jarlasaservicep@gmail.com

Telefon: 073–127 13 47

 

 

På Skyttorp Pizzeria kan du

 • ta del av kommunal och lokal information via infoskärm och datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden, broschyrställ, visitkortställ
 • träffas i caféhörnan.
 • få kontakt med lokalt näringsliv genom visitkortsställ
 • lämna förslag på förbättring av service.

Förutom servering erbjuder Skyttorp Pizzeria även inköp av drivmedel och dagligvaror.

Adress: Skyttorp Pizzeria, Forsvallen 2, 743 94 Skyttorp

Kontaktuppgifter

Ansvarig kontaktperson

E-post: roobick-sh@telia.com

Telefon: 073-506 01 42

 

 

På servicepunkten i Vänge kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i kaféhörnan.

Butiken erbjuder inköp av livsmedel och är Postnord- och apoteksombud.

Adress: SH-macken, Gamla Salavägen 16, 740 20 Vänge

Kontaktuppgifter
Ansvarig kontaktperson
E-post: mohammad59@hotmail.se 

Information med anledning av coronaviruset

Som tidigare kan du få kassar plockade och hemkörda i Oxsätra-Åkerlänna med omnejd. Utkörning sker klockan 12.00-14.00, tisdagar och torsdagar. Du kan också hämta matkassen på lastkajen, mot faktura.

Beställ senast 12.00 samma dag på telefon 018-35 61 11 eller e-post oxsatrahandlarn@gmail.com.

Hos Handlar'n i Oxsätra kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan
 • tanka bilen.

Butiken erbjuder även inköp av livsmedel och är ombud för Systembolaget och Apoteket.

Adress: Handlar'n, Oxsätra 29, Bälinge

Kontaktuppgifter
Ansvarig kontaktperson
E-post: gerth.suber@hotmail.com
Telefon: 076-105 60 22

På Ica Knuten i Knutby kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan.

Butiken erbjuder även inköp av livsmedel, är post- och spelombud samt ombud för Systembolaget och Apoteket.

Adress: Ica Nära Knuten, 740 12 Knutby

Kontaktuppgifter
Ansvarig kontaktperson
E-post: tomas.arctaedius@nara.ica.se

 

Hos Länna-Macken kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • via informationsskärm ta del av vad som är på gång i Länna med omnejd
 • använda datorn och skrivaren för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan.

Länna-macken erbjuder förutom drivmedel även dagligvaror, paketutlämning, thailändsk mat och uthyrning av släpvagnar. De är även apoteksombud. Länna Macken.

Länna byalag är en partner i Servicepunkten tillsammans med Länna-Macken och Uppsala kommun. Länna Byalag.

Adress: Länna-Macken, Lärkträdsvägen 1, Länna

Kontaktuppgifter

Ansvarig kontaktperson: Roger Jacobsson

E-post: qstar@lannamacken.se

Telefon: 073-181 89 81

 

Information med anledning av coronaviruset

Extraöppet 09.00-10.00 tisdagar, onsdagar och torsdagar för de som är riskgrupp. Möjligt att få kassar plockade och hemkörda. Beställ på telefon 018-31 20 04.

På Tempo i Vattholma kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • via informationsskärm ta del av vad som är på gång i Vattholma med omnejd
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan.

Butiken erbjuder även inköp av livsmedel, paketutlämning via DHL, Bring, Schenker samt är ombud för Postnord, Apoteket, Systembolaget och UL.

I direkt anslutning till butiken finns bibliotek (öppet system), återvinningscontainrar och gasolautomatstation.

Adress: Malmvågsvägen 7, Vattholma

I Vattholma samlas ett 30-tal företag och föreningar genom Vattholma i samverkan. Tillsammans driver de en webbsida med matnyttig information om vad som händer i Vattholma. Vattholma i samverkans webbsida  

Kontaktuppgifter
Ansvarig kontaktperson
E-post: ake.clason@telia.com
Telefon: 070-662 76 07

På Tuna lanthandel kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan
 • ta del av olika aktiviteter som hålls i servicepunkten. För mer information om aktiviteter, kontakta Tunas projektledare på telefon 072-558 12 82 eller via e-post rut.bostrom@gmail.com.

Butiken erbjuder även inköp av livsmedel.

Adress: Börsta, Alunda

På Sebbans pizzeria i Bälinge kan du

 • ta del av kommunal information via datorn som finns på plats
 • använda datorn för att göra ärenden
 • träffas i caféhörnan
 • ta del av olika aktiviteter som hålls i servicepunkten. För mer information om aktiviteter, kontakta Bälinges projektledare på telefon 070-250 73 12 eller via e-post sebbanspizzeria@hotmail.com

Adress: Sebbans pizzeria, Kyrkstigen 1, 743 82 Bälinge

 

Karta över Uppsala som visar var servicepunkterna ligger

Bild: Servicepunkter finns i Skyttorp, Vattholma, Vänge, Järlåsa, Bälinge, Tuna, Knutby,Oxsätra och Länna (ej med på kartan).

Central service för invånare och företag

Idag har Uppsala kommun tillsammans med företag och föreningar etablerade servicepunkter som säkrar och utvecklar viktig lokal service för såväl invånare som företag i kommunens växande landsbygder.

Servicepunkternas främsta fokus är kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror, post, apotek, betaltjänster och drivmedel.

Skylt för servicepunkter

Bild: Alla servicepunkter har den gröna serviceskylten på sin byggnad. Du vet att du hittat rätt när du ser denna.

Servicepunkterna gör också att offentlig och kommersiell sektor får samverka för att tillsammans bidra till bättre service på landsbygderna.

I samarbetet ingår bland annat att ta reda på vilka behov som finns i respektive bygd men även att använda servicepunkterna som mötesplatser för olika ändamål och av en mångfald av aktörer.

Finansiering från EU

Servicepunkterna startade 2017 som ett projekt med finansiering från Europeiska jordbruksfonden genom Tillväxtverket . Stödet var begränsat till satsningar i orter som endast innehade en butik och befolkning under 3 000 invånare.

Sedan 2020 finansieras servicepunkterna som en del av Uppsala kommuns landsbygdsprogram.

Europeiska jordbruksfonden

Om du har frågor om servicepunkterna är du välkommen att mejla landsbygd@uppsala.se

Frågor och svar 

En servicepunkt är en verksamhetmed ett kommersiellt utbud på landsbygden. Det kan exempelvis vara en butik, en mack eller en restaurang – det beror på möjligheterna och behoven i bygden. Därför varierar utbudet. På servicepunkten kan du exempelvis handla dina matvaror, umgås, använda internet, hämta ut post- och apoteksvaror eller ta del av lokal information med mera. Exakt vad just din servicepunkt ska inrymma definieras i samverkan mellan kommunen, den lokala servicepunkten och det lokala föreningslivet. En servicepunkt ska förbättra kommersiell och offentlig service och vara en av de naturliga mötesplatserna i bygden. *

En servicepunkt erbjuder kommersiell service kompletterad med annan service som anses vara värdefull för bygden. En naturlig knytpunkt brukar vara platsen man handlar eller äter och är därför en logisk plats att förankra ytterligare service.

Huvudsakligt ansvar ligger på kommunens tjänstemän som jobbar med strategisk planering av samhället. Tillsammans med butiks-, mack-, eller restaurangägaren jobbar kommunen med att aktivera servicepunkten. På vissa orter finns det en lokal förening som stöttar arbetet. Det är alltså ett samarbete mellan kommunen, lokala näringsidkare och det lokala föreningslivet.

Vi vet att grundläggande service är mycket viktigt för att bygden ska leva, att kunna handla mat, hämta ut paket och ha tillgång till bränsle är väldigt betydelsefullt. Butiker och mackar på mindre orter med ett begränsat kundunderlag och som har en bit till nästa ort har därför möjlighet att få extra support.

Genom ett uppdragsavtal med Uppsala kommun erhåller butiken/macken/restaurangen en ersättning. Anledningen är att fler ska besöka butiken/macken/restaurangen och uträtta sina ärenden, träffa människor och samtidigt stärka den lokala handeln långsiktigt och hållbart.

Det här initiativet har lett och leder till nya och bättre samverkansformer mellan offentlig och kommersiell sektor. Servicepunkten ska bidra till närmare kontakt med kommunens tjänstepersoner/förtroendevalda, ge tillgång till viktig kommunal information och skapa en ingång för att du som invånare ska kunna påverka servicen som finns på bygden.

En servicepunkt kan variera i service beroende på om det är en butik, mack eller restaurang. Ambitionen är att du ska kunna göra dina vardagliga ärenden lokalt som att handla mat, hämta paket och post, tanka din bil eller ha tillgång till exempelvis apoteksvaror. Allt på samma ställe, inom nära räckhåll. Servicepunkten kan också vara en mötesplats för en stunds samvaro, normalt en hörna i butiken med bord och stolar, välkommet för alla att kanske ta en kaffe och prata lite*! På vissa bygder satsar man på att anordna åtminstone tre aktiviteter per år, något som är en del av servicepunktssatsningen.

I varje servicepunkt ska det också finnas en dator med internetuppkoppling, en skärm med information som uppdateras regelbundet och en brevlåda med tillhörande blanketter där du kan lämna in förslag eller åsikter på servicen som finns på din bygd. Dessa förslag skickas direkt till kommunen för genomgång och återkoppling.

Datorn kan användas av alla. Den är enbart till för att surfa på internet. En tillhörande skrivare ska finnas om du behöver skriva ut något. Står den inte synlig på datorbordet så kan det vara att den finns bakom kassadisken. Fråga då personalen om hjälp.

På skärmen skiftar information som ska vara uppdaterad. Det kan vara information från kommunen eller information på vad som händer eller finns lokalt på din bygd.

Förslagslådan är en brevlåda som finns i servicepunkten. Bredvid lådan ska det finnas blanketter som du kan fylla i för att ge åsikter, förslag eller ställa frågor om servicen som finns på din bygd. Detta kan vara tankar om servicepunkten och den service som finns där eller service generellt. Blanketterna i förslagslådan töms regelbundet och skickas in till kommunen för genomgång. Återkoppling görs i form av information på servicepunkten eller vid mer komplexa frågor kan det hända att kommunens tjänstemän kommer ut för diskussion*.

Flera kommuner runtom Sverige har etablerat servicepunkter på sin landsbygd. Vad som kännetecknar en servicepunkt är den gröna skylten med vit text som säger ”Servicepunkt” och det gäller för alla servicepunkter i hela Sverige.

service.JPG

I Uppsala kommun finns det i dagsläget nio servicepunkter. På kartan nedan kan du se var du hittar alla servicepunkter.

 • Skyttorp – Pizzeria Skyttorp
 • Vattholma – Träffköp
 • Oxsätra – Handlar’n Oxsätra
 • Järlåsa – Handlar’n Järlåsa
 • Vänge – SH-macken i Vänge
 • Tuna – Tuna Livs
 • Knutby – Ica Knuten
 • Länna – Lännamacken
 • Bälinge – Sebbans pizza

karta servicepunkter.jpg

uppsala.se/servicepunkter finns en komplett lista över servicepunkterna, kontaktuppgifter och deras erbjudande.

Servicepunkterna är tänkta att finnas för att stanna. Eftersom det är en helt ny samverkansform för kommunen och lokala aktörer så finns det säkert en del som kan bli bättre på servicepunkten för att servicen ska anpassas till just din bygd. Då är din åsikt viktig.

Du kan lämna dina åsikter i förslagslådan som kommer in för granskning i kommunen. Eller så kan du engagera dig ytterligare genom att gå med i de föreningar som är aktiva i arbetet med servicepunkten.

Finns ingen förening bakom din servicepunkt? Då kanske du är med i en förening eller vill starta en ny förening som skulle vara intresserad att samarbeta med oss. Vissa butiksägare kan behöva hjälp med att hålla servicen levande som exempelvis anordnande av aktiviteter, ansvara för informationsuppdatering på skärmen och ha kontakt med kommunen löpande.

Nej. De är inte utbildade eller anställda av kommunen. De har ställt upp med att vara servicepunkt som ett initiativ att förbättra servicen på bygden. För att få svar på frågor eller kommunicera med kommunen fyller du i blanketten och lägger den i förslagslådan eller så når du oss på uppsala.kommun@uppsala.se, 018-727 00 00.