Avslutad dialog

Upphävande av tomtindelning Svartbäcken 47:8 och 47:9 - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

16 april 2019, 00:00 till

14 maj 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med planändringen är att möjliggöra förändringar av fastighetsbildningen för de två bostadsfastigheterna Svartbäcken 47:8 och 47:9. Detaljplanen var på samråd 16 april–14 maj.

Beskrivning

Genom att tomtindelningen för kvarteret Gefna (0380-62/SV) upphävs för de två fastigheterna, går det att ändra deras utformning och storlek och nya bostadsfastigheter kan skapas.

Planområdet ligger utmed Adilsgatan i Svartbäcken.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se