Pågående dialog

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 54:9, 54:15 - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd från och med 2 oktober till och med 23 oktober 2019. Planändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för två stycken bostadsfastigheter i Sunnersta.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet ligger utmed Morkullevägen i Sunnersta.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se