Avslutad dialog

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 114:2 - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Syftet med planändringen är att göra det möjligt att stycka av en bostadsfastighet. Detaljplanen var ute på samråd 11 februari till 4 mars.

Beskrivning

Fastigheten ligger vid Järpvägen i Sunnersta.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se