Pågående dialog

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 114:2 - samråd

Dialogen avslutas

4 mars 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med planändringen är att göra det möjligt att stycka av en bostadsfastighet. Detaljplanen är ute på samråd 11 februari till 4 mars.

Så här gör du

Beskrivning

Fastigheten ligger vid Järpvägen i Sunnersta.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se