Avslutad dialog

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 114:2 - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

11 februari 2019, 00:00 till

4 mars 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med planändringen är att göra det möjligt att stycka av en bostadsfastighet. Detaljplanen var ute på samråd 11 februari till 4 mars.

Beskrivning

Fastigheten ligger vid Järpvägen i Sunnersta.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se