Avslutad dialog

Upphävande av tomtindelning Dragarbrunn 18:1 med flera

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd från och med 16 september till och med 7 oktober 2019. Planändringen syftar till att skapa förutsättningar för att lägga samman några fastigheter som angränsar till varandra. De berörda fastigheterna ligger alla inom kvarteret Rådhuset i centrala Uppsala och ägs av en och samma fastighetsägare.

Beskrivning

Planområdet ligger utmed Östra Ågatan, St.Persgatan och Svartbäcksgatan.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se