Avslutad dialog

Upphävande av tomtindelning Berthåga 20:6 – samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd mellan 8 maj – 29 maj 2020. Planläggningen syftar till att upphäva gällande tomtindelning för Berthåga 20:6. I förlängningen innebär det att fastigheten kan styckas till två fastigheter med möjlighet till nybyggnad av ytterligare ett bostadshus i enlighet med gällande stadsplan.

Beskrivning

Berthåga 20:6 ligger längs med Berthåga byväg, i norra delen av bostadsområdet Berthåga.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se